Hotarari de Consiliu, anul 2022

Hotararea nr 1 din 07.01.2022 - Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2022

Hotararea nr 2 din 07.01.2022 - Hotarare privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș pentru anul 2022 la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Hotararea nr 3 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Boli Cronice Călinești (format zip)

Hotararea nr 4 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere ȋn funcție de gradele de dependențǎ ale persoanelor vȃrstnice, precum și categoriile de venituri luate ȋn calcul la stabilirea contribuției lunare de ȋntreținere a persoanelor ce sunt/sau urmeazǎ a fi internate și ȋngrijite ȋn Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pe anul 2022

Hotararea nr 5 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2022

Hotararea nr 6 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Adunarea Regiunilor Europene, pe anul 2022

Hotararea nr 7 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, pe anul 2022

Hotararea nr 8 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone pe anul 2022

Hotararea nr 9 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul special din județul Argeș pentru anul 2022 - 2023

Hotararea nr 10 din 27.01.2022 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 150/24.06.2021 privind asumarea responsabilității Consiliului Județean Argeș de organizare şi derulare a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2021 – 2023

Hotararea nr 11 din 27.01.2022 - Hotărâre privind stabilirea indemnizației maxime lunare de care vor beneficia consilierii județeni începând cu data de 01.01.2022

Hotararea nr 12 din 27.01.2022 - Hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri județeni, membri în comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Argeș, domnul Voica Ionel

Hotararea nr 13 din 27.01.2022 - Hotărâre privind participarea județului Argeș, în calitate de partener al liderului de proiect – Serviciul de Telecomunicații Speciale la realizarea investiției ,,Centrul de Date Regional Sud Muntenia" și aprobarea Acordului de Parteneriat (de principiu)

Hotararea nr 14 din 27.01.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Stoenești, pe o perioadă de 5 ani asupra unui sector din drumul județean DJ 725, de la km 00+00 la km 01+800, în vederea reabilitării acestuia

Hotararea nr 15 din 27.01.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu unele bunuri mobile

Hotararea nr 16 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 741 Pitești – Valea Mare – Făgetu - Mioveni, km 2+060 peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), oraș Ștefănești"

Hotararea nr 17 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Hârsești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 18 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Godeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 19 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Bughea de Jos pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 20 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Boțești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 21 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Topoloveni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 22 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Mihăești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 23 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2022, în domeniul ordinii publice la nivelul Județului Argeș

Hotararea nr 24 din 27.01.2022 - Hotărâre privind privind aprobarea bugetului Autorității Teritoriale de Ordine Publică, pe anul 2022

Hotararea nr 25 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „CLASA ÎN CURTEA ȘCOLII"

Hotararea nr 26 din 08.02.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 276/05.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții ,,Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul "Stație de Epurare ape uzate și rețea de canalizare menajeră" – Spitalul de Boli Cronice Călinești

Hotararea nr 27 din 08.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2022

Hotararea nr 28 din 08.02.2022 - Hotărâre privind înființarea Centrului Județean de Cultură şi Arte Argeș prin fuziune prin contopire a Centrului Cultural Judeţean Argeş și a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești (format zip)

Hotararea nr 29 din 08.02.2022 - Hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru demararea de către Direcţia Silvică Argeş a procedurilor de trecere a drumului judeţean D.J. 704I din domeniul public al Judeţului Argeş şi administrarea R.A.J.D. Argeş în domeniul public al Statului Român

Hotararea nr 30 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești (format zip)

Hotararea nr 31 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet (format zip)

Hotararea nr 32 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești (format zip)

Hotararea nr 33 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea (format zip)

Hotararea nr 34 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni (format zip)

Hotararea nr 35 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Călineşti în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora

Hotararea nr 36 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Rucăr în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora

Hotararea nr 37 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Șuici în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora

Hotararea nr 38 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Dedulești în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora

Hotararea nr 39 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Domnești în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora

Hotararea nr 40 din 24.02.2022 - Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Județean Argeş, pentru anul 2022

Hotararea nr 41 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Bughea de Sus pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 42 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Suseni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 43 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Tigveni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 44 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Țițești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 45 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Vlădești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 46 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Negrași pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 47 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Budeasa pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 48 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din ,,Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024" pentru anul 2021

Hotararea nr 49 din 24.02.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Căteasca, pe o perioadă de 5 ani asupra unui sector din drumul județean D.J. 704 C, de la km 9+726 la km 10+603, în vederea reabilitării acestuia

Hotararea nr 50 din 24.02.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil Pod pe DJ 741, situat în oraș Ștefănești

Hotararea nr 51 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, a bugetului proiectului revizuit și a surselor de finanțare pentru proiectul cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", cod SMIS 116333 (format zip)

Hotararea nr 52 din 24.02.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica începând cu anul fiscal 2022

Hotararea nr 53 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2022 (format zip)

Hotararea nr 54 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2022 (format zip)

Hotararea nr 55 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2022

Hotararea nr 56 din 24.02.2022 - Hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

Hotararea nr 57 din 24.02.2022 - Hotărâre pentru aprobarea revizuirii proiectului partenerial privind campania de prevenire a delicvenței juvenile „Educație fără violență"

Hotararea nr 58 din 24.02.2022 - Hotărâre pentru aprobarea protocolului de colaborare încheiat între ATOP Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Argeş, Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, ISU Argeş şi Poliţia Locală Piteşti privind reducerea fenomenului de cerşetorie şi migraţie de pe raza Judeţului Argeş, pentru anul 2022

Hotararea nr 59 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş şi Serviciul Public Salvamont Argeș

Hotararea nr 60 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări cultural-artistice, științifice și sportive pe anul 2022, ce vor fi organizate și sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate

Hotararea nr 61 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului "Palat Administrativ", situat pe raza teritorială a județului Argeș, PiațaVasile Milea nr.1, mun.Pitești, respectiv a unei părți din imobilul situat în municipiul Piteşti, str. Teiuleanu nr. 1, judeţul Argeş, din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Județului Argeș

Hotararea nr 62 din 11.03.2022 - Hotărâre privind alocarea sumei pentru finanțarea unităților de cult și aprobarea Ghidului privind metodologia de acordare a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judeţean Argeş, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Argeş, recunoscute în România

Hotararea nr 63 din 11.03.2022 - Hotărâre privind alocarea sumei pentru finanțarea activităților nonprofit de interes general (tineret, cultură, proiecte sportive) și aprobarea Ghidului privind metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general conform Legii nr.350/2005 (tineret, cultură, proiecte sportive)

Hotararea nr 64 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului ,,Alexandru Davila'' Pitești (format zip)

Hotararea nr 65 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I" Costești (format zip)

Hotararea nr 66 din 28.03.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef laborator – Laborator radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești

Hotararea nr 67 din 28.03.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești

Hotararea nr 68 din 28.03.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești

Hotararea nr 69 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș

Hotararea nr 70 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență juridică pentru consultanță, asistare și reperezentare în fața instanțelor de judecată în care Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești este parte

Hotararea nr 71 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Bascov pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local (format zip)

Hotararea nr 72 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Călinești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local (format zip)

Hotararea nr 73 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Ciomăgești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local (format zip)

Hotararea nr 74 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Dragoslavele pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local (format zip)

Hotararea nr 75 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Popești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local (format zip)

Hotararea nr 76 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Rociu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local (format zip)

Hotararea nr 77 din 28.03.2022 - Hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Județeană de Fotbal Argeș pe anul 2022

Hotararea nr 78 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Argeș, pentru anul 2022 (format zip)

Hotararea nr 79 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între UAT JUDEȚUL ARGEȘ și ARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI, în vederea depunerii proiectului "Promovarea Bisericilor de lemn din Județul Argeș"

Hotararea nr 80 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 679 D Malu (DJ 679 – km 38+940) – Colțu – Ungheni – Recea – Negrași - Mozacu, km 7+940-14+940, L = 7 km, comuna Ungheni, jud. Argeș"(format zip)

Hotararea nr 81 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 703 B Morărești (DN 7 – km 148+980) –Saliștea – Vedea – Lim. Jud. Olt (km 34+714) – Marghia – Pădureți – Costești – Șerbănești – Siliștea – Căteasca – Leordeni (DN 7 – km 91+230), km 77+826 – 83+126, L = 5,3 km, comuna Căteasca, jud. Argeș" (format zip)

Hotararea nr 82 din 28.03.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Clădire birouri administrative P+1E, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotararea nr 83 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș asupra imobilelor – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, precum și a unui autoturism

Hotararea nr 84 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș asupra imobilelor – clădiri în care își desfășoară activitatea

Hotararea nr 85 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Lerești, pe perioadă temporară asupra zonei de la marginea carosabilului până la limita de proprietate, aferentă drumului județean DJ 734, de la km 2 până la km 2+150, pe partea stângă (direcția Lerești - Voina), în vederea realizării obiectivului: rigolă betonată acoperită cu grilaj metalic

Hotararea nr 86 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra unor bunuri imobile (spații/camere), situate în Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, Județul Argeș

Hotararea nr 87 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Argeș asupra unor bunuri imobile (spații/camere), situate în Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, Județul Argeș

Hotararea nr 88 din 28.03.2022 - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea spațiilor de funcționare a Consiliului Județean Argeș începând cu data de 01.04.2022

Hotararea nr 89 din 28.03.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2022

Hotararea nr 90 din 28.03.2022 - Hotărâre privind majorarea indemnizației de ședință a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș

Hotararea nr 91 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2022

Hotararea nr 92 din 28.03.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 (format zip)

Hotararea nr 93 din 31.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului, Argeș"

Hotararea nr 94 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului (format zip)

Hotararea nr 95 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești (format zip)

Hotararea nr 96 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotararea nr 97 din 28.04.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Valea Mare Pravăț pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 98 din 28.04.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Schitu Golești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 99 din 28.04.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Albota pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 100 din 28.04.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Ciofrângeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local (format zip)

Hotararea nr 101 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Județul Argeș și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea în vederea obținerii dreptului de folosință a terenului pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului"

Hotararea nr 102 din 28.04.2022 - Hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.

Hotararea nr 103 din 28.04.2022 - Hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare între U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ și MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE (MIPE) în vederea promovării investițiilor și proiectelor europene în România

Hotararea nr 104 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General la finalizarea lucrărilor pentru proiectul cu titlul "Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet" (format zip)

Hotararea nr 105 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2022 (unități de cult)

Hotararea nr 106 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005, pentru anul 2022 (proiecte de tineret, cultură, mediu și proiecte sportive)

Hotararea nr 107 din 28.04.2022 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești

Hotararea nr 108 din 28.04.2022 - Hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Club Sportiv DTO Rally pe anul 2022

Hotararea nr 109 din 28.04.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunurile imobile Locuința protejată nr.1, Locuință protejată nr.2 și Locuință protejată nr.3, situate în comuna Băbana, sat Lupuieni, jud. Argeș

Hotararea nr 110 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (format zip)

Hotararea nr 111 din 28.04.2022 - Hotărâre privind schimbarea sediului serviciului social Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, aflat în structura C.S.C.C.D. „Sf. Constantin și Elena" Pitești, de la adresa situată în Municipiul Pitești, str. Plopilor, nr. 23A, jud. Argeș, în clădirea C.S.C.C.D. „Sf. Constantin și Elena" Pitești, aflată în Municipiul Pitești, str. Gheorghe Lazăr, nr. 20, jud. Argeș

Hotararea nr 112 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate "Sf. Constantin și Elena" Pitești, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 113 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L, la 31.12.2021

Hotararea nr 114 din 28.04.2022 - Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022

Hotararea nr 115 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2023

Hotararea nr 116 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2021 pentru activitatea Județului Argeș

Hotararea nr 117 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de administrare nr. 17094/469/22.10.2020 încheiat între Județul Argeș și Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.

Hotararea nr 118 din 28.04.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 (format zip)

Hotararea nr 119 din 13.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș", a notei de fundamentare a investiției, a descrierii sumare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr 120 din 13.05.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 (format zip)