Control Intern Managerial si Managementul Calitatii

Dispozitie pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Arges nr. 24/14.01.2021 privind constituirea Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, indrumarea metodologica si raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Dispozitie privind constituirea Comisiei de monitorizare responsabila cu coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Arges

Obiectivele Generale, Specifice, Activitati, Riscuri (asociate obiectivelor specifice) ale Consiliului Judetean Arges pentru perioada 2017 - 2020 (revizuirea celor aprobate in anul 2018)

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2017

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2018

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2019

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2021Managementul Calitatii

Politica CJ Arges in domeniul managementului calitatii

Dispozitia de numire a RMC (responsabilul cu managementul calitatii)

Manualul Calitatii UAT Judet Arges

Metodologia de monitorizare a implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei

Plan de masuri pentru imbunatatirea implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei in cadrul Consiliului Judetean Arges

Lista indicatorilor de performanta