Control Intern Managerial si Managementul Calitatii

Dispozitie privind constituirea Comisiei de monitorizare responsabila cu coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Arges

Obiectivele Generale, Specifice, Activitati, Riscuri (asociate obiectivelor specifice) ale Consiliului Judetean Arges pentru perioada 2017 - 2020 (revizuirea celor aprobate in anul 2018)

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2017

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2018

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2019Managementul Calitatii

Politica CJ Arges in domeniul managementului calitatii

Dispozitia de numire a RMC (responsabilul cu managementul calitatii)

Manualul Calitatii UAT Judet Arges

Metodologia de monitorizare a implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei

Plan de masuri pentru imbunatatirea implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei in cadrul Consiliului Judetean Arges

Lista indicatorilor de performanta