Control Intern Managerial si Managementul Calitatii

Dispozitie pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Arges nr. 24/14.01.2021 privind constituirea Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, indrumarea metodologica si raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Dispozitie privind constituirea Comisiei de monitorizare responsabila cu coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Arges

Obiective generale, specifice, activitati, riscuri/cauze ale Consiliului Judetean Arges, 2021 - 2027

Dispozitie privind demararea operatiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Consiliului Judetean Arges si institutiilor subordonate - anul 2022Proceduri de Sistem ale Consiliului Judetean Arges

Procedura de sistem (PS 01) - Redactarea Procedurilor Formalizate (format zip)

Procedura de sistem (PS 02) - Identificarea și Gestionarea Riscurilor (format zip)

Procedura de Sistem (PS 03) - Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis (format zip)

Procedura de Sistem (PS 04) - Inventarierea Functiilor Sensibile (format zip)

Procedura de Sistem (PS 05) - Primirea, repartiarea si solutionarea Petitiilor si Reclamatiilor (format zip)

Procedura de Sistem (PS 06) - Gestionarea Documentelor Clasificate (format zip)

Procedura de Sistem (PS 07) - Urmarirea Contractelor (format zip)

Procedura de Sistem (PS 08) - Arhivarea documentelor (format zip)

Procedura de Sistem (PS 09) - Asigurarea transparentei decizionale (format zip)

Procedura de Sistem (PS 10) - Inventarierea patrimoniului (format zip)

Procedura de Sistem (PS 11) - Auditul intern in domeniul calitatii (format zip)

Procedura de Sistem (PS 12) - Delegarea si deplasarea in interes de serviciu (format zip)

Procedura de Sistem (PS 13) - Circuitul si controlul documentelor (format zip)

Procedura de Sistem (PS 14) - Delegarea de atributii (format zip)

Procedura de Sistem (PS 15) - Monitorizarea performantelor; include si Lista Indicatorilor de Performanta (format zip)

Procedura de Sistem (PS 16) - Procedura de Sistem Semnalarea Neregularităților (format zip)

Procedura de Sistem (PS 17) - Declararea cadourilor (format zip)

Procedura de Sistem (PS 18) - Consilierea Etica (format zip)

Procedura de Sistem (PS 19) - Avertizorul de integritate (format zip)

Procedura de Sistem (PS 20) - Evitarea conflictelor de interese (format zip)

Procedura de Sistem (PS 21) - Interdictia post-angajare/la parasirea functiei detinute in cadrul CJ Arges (format zip)

Procedura de Sistem (PS 22) - Prevenirea si identificarea timpurie a situatiilor de incompatibilitate (format zip)

Procedura de Sistem (PS 23) - Riscuri coruptie; include si Registrul Riscurilor de Coruptie (format zip)

Procedura de Sistem (PS 24) - Metodologie integritate (format zip)Rapoarte Comisia de Monitorizare

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2017

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2018

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2019

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2021

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2022Managementul Calitatii

Politica CJ Arges in domeniul managementului calitatii

Dispozitia de numire a RMC (responsabilul cu managementul calitatii)

Manualul Calitatii UAT Judet Arges

Metodologia de monitorizare a implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei

Plan de masuri pentru imbunatatirea implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei in cadrul Consiliului Judetean Arges

Lista indicatorilor de performanta

Lista indicatorilor de performanta - anul 2023