Control Intern Managerial si Managementul Calitatii

Dispozitie privind constituirea Comisiei de monitorizare responsabila cu coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Arges

Obiectivele generale/specifice si activitatile asociate obiectivelor specifice ale Consiliului Judetean Arges perioada 2017 – 2020

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2017

Raport Comisia de Monitorizare - Activitate 2018Managementul Calitatii

Politica CJ Arges in domeniul managementului calitatii

Dispozitia de numire a RMC (responsabilul cu managementul calitatii)

Manualul Calitatii UAT Judet Arges

Metodologia de monitorizare a implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei

Plan de masuri pentru imbunatatirea implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei in cadrul Consiliului Judetean Arges

Lista indicatorilor de performanta