Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate
Sedinte
Sedinte de Consiliu din 2024 Sedinte de Consiliu din 2023
Sedinta extraordinara a C.J. Arges 27.12.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 21.12.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 12.12.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 08.12.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 07.12.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 28.11.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 21.11.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 07.11.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 26.10.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 28.09.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 20.09.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 14.09.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 07.09.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 31.08.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 22.08.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 17.08.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 07.08.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 28.07.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 27.07.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 06.07.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 29.06.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 27.06.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 26.05.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 17.05.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 09.05.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 27.04.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 12.04.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 30.03.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 14.03.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 06.03.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 23.02.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 17.02.2023 Sedinta ordinara a C.J. Arges 31.01.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges 17.01.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 10.01.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 09.01.2023 Sedinta extraordinara a C.J. Arges cu convocare de indata 05.01.2023
Sedinte de Consiliu din 2022 Sedinte de Consiliu din 2021 Sedinte de Consiliu din 2020 Sedinte de Consiliu din 2019 Sedinte de Consiliu din 2018 Sedinte de Consiliu din 2017 Sedinte de Consiliu din 2016 Sedinte de Consiliu din 2015 Sedinte de Consiliu din 2014
Hotarari Rapoarte activitate consilieri judeteni Sanatate si asistenta sociala Transporturi si drumuri judetene Patrimoniul judetului Cooperare internationala - Parteneriate Cultură, culte, învățământ și tineret Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges
Transparență decizională Programe si strategii Rapoarte si studii
 

 

Sedinta ordinara a C.J. Arges 31.08.2023Fisiere atasate

1. Procesul Verbal al Sedintei din data de 27.07.2023

2. Procesul Verbal al Sedintei din data de 28.07.2023

3. Procesul Verbal al Sedintei din data de 07.08.2023

4. Ordinea de zi

5. Proiecte de hotarare

6. Punctul 20 - Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat si a indicatorilor tehnico - economici, faza executie lucrari, cu aplicarea coeficientilor de ajustare conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investitii: "MODERNIZARE DJ 703B PADURETI (DJ679) - COSTESTI (DN 65A), KM 48+975 - 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI"

7. Punctul 21 - Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice - faza Studiu de Fezabilitate, a Devizului General si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii: "RACORDARE LA RETEAUA PUBLICA DE CANALIZARE MENAJERA", CENTRU DE ZI RUCAR, Comuna Rucar, judetul Arges

8. Punctul 22 - Raport la Proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico - economici si a devizului general actualizat – faza D.A.L.I. pentru obiectul de investitii "Modernizare DJ 739 Barzesti (DN 73 D) - Negresti - Zgripcesti -- Beleti, km 0+474 - Km 2+300, L = 1,826 Km, in Comuna Vulturesti", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

9. Anexa P4 (format xlsx)

10. Anexa P5 (format xls)

11. Anexa P6 (format xlsx)

12. Anexe P8 (format zip)

13. Anexa P9

14. Anexe P10

15. Anexe P11

16. Anexe P12

17. Anexe P13

18. Anexe P14

19. Anexe P15

20. Anexe P16

21. Anexe P17

22. Anexe P18

23. Anexe P19

24. Anexe P20 (format zip)

25. Anexe P21 (format zip)

26. Anexe P22 (format zip)

27. Anexe P23 (format zip)

28. Anexa P24

29. Anexa P25

30. Anexa P26

31. Anexe P27 (format zip)

32. Documentatie P4

33. Documentatie P5

34. Documentatie P6

35. Documentatie P8

36. Documentatie P10

37. Documentatie P11

38. Documentatie P14

39. Documentatie P15

40. Documentatie P16

41. Documentatie P18

42. Documentatie P19

43. Documentatie P24

44. Documentatie P25

45. Documentatie P26

46. Avize Comisii de Specialitate

47. Hotararea nr 235 din 31.08.2023

48. Hotararea nr 236 din 31.08.2023

49. Hotararea nr 237 din 31.08.2023

50. Hotararea nr 238 din 31.08.2023

51. Hotararea nr 239 din 31.08.2023

52. Hotararea nr 240 din 31.08.2023

53. Hotararea nr 241 din 31.08.2023

54. Hotararea nr 242 din 31.08.2023

55. Hotararea nr 243 din 31.08.2023

56. Hotararea nr 244 din 31.08.2023

56. Hotararea nr 245 din 31.08.2023

56. Hotararea nr 246 din 31.08.2023

57. Hotararea nr 247 din 31.08.2023

58. Hotararea nr 248 din 31.08.2023

59. Hotararea nr 249 din 31.08.2023

60. Hotararea nr 250 din 31.08.2023

61. Hotararea nr 251 din 31.08.2023

62. Hotararea nr 252 din 31.08.2023

63. Hotararea nr 253 din 31.08.2023

64. Hotararea nr 254 din 31.08.2023

65. Hotararea nr 255 din 31.08.2023

66. Hotararea nr 256 din 31.08.2023

67. Hotararea nr 257 din 31.08.2023

68. Hotararea nr 258 din 31.08.2023