Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate Transparență decizională Programe si strategii Rapoarte si studii

 

Sedinta ordinara a C.J. Arges 28.07.2022

Ordinea de zi a Sedintei ordinare a C.J. Arges din data de 28.07.2022 se suplimenteaza conform Anexei. 

Fisiere atasate

1. Procesul Verbal al Sedintei din data de 22.06.2022

2. Procesul Verbal al Sedintei din data de 30.06.2022

3. Procesul Verbal al Sedintei din data de 13.07.2022

4. Ordinea de zi

5. Suplimentare Ordine de zi

6. Proiecte de hotarare

7. Punctul 6 - RAPORT privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pediatrie Pitești

8. Punctul 25 - RAPORT la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente fazelor de proiectare : Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii " Constructie Sala vestiare personal si circuit separare transport lenjerie" de la Spitalul de Recuperare Brǎdet, comuna Brǎdulet, sat Bradetu, județul Argeș

9. Punctul 35 - RAPORT privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 51 /24.02.2022 referitoare la aprobarea Devizului General revizuit , Bugetului proiectului revizuit și sursele de finanțare revizuite pentru proiectul cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", cod SMIS 116333

10. Punctul 36 - RAPORT privind aprobarea Devizului General revizuit, Bugetul proiectului revizuit și Sursele de finanțare revizuite pentru proiectul cu titlul "Restaurarea Galeriei de Artă "Rudolf Schweitzer- Cumpăna"- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural"- cod SMIS 116332

11. Anexa P5 (format xlsx)

12. Anexa P6

13. Anexa P7

14. Anexa P8

15. Anexa P9

16. Anexa P10

17. Anexa P11

18. Anexa P12

19. Anexa P13

20 Anexa P14

21. Anexa P15

22. Anexa P16

23. Anexa P17

24. Anexa P18

25. Anexe P19 (format zip)

26. Anexa P20

27. Anexe P21 (format zip)

28. Anexe P22

29. Anexe P23

30. Anexe P24

31. Anexe P25 (format zip)

32. Anexe P26 (format zip)

33. Anexe P28 (format zip)

34. Anexe P29 (format zip)

35. Anexa P30 (format zip)

36. Anexe P32 (format zip)

37. Anexa P33

38. Anexe P34 (format zip)

39. Anexe P35 (format zip)

40. Anexe P36 (format zip)

41. Documentatie P7

42. Documentatie P8

43. Documentatie P9

44. Documentatie P10

45. Documentatie P11

46. Documentatie P12

47. Documentatie P13

48. Documentatie P14

49. Documentatie P15

50. Documentatie P16

51. Documentatie P17

52. Documentatie P18

53. Documentatie P26

54. Documentatie P27

55. Documentatie P28 (format zip)

56. Documentatie P29

57. Avize Comisii de Specialitate

58. Hotarari adoptate

59. Anexe la Hotararile adoptate in data de 28.07.2022 (format zip)