Bugetul local pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 – actualizat conform Hotararii nr 98 din 24.04.2019

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 (format pdf)

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 (format xlsx)

Bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 (format pdf)

Bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 (format xlsx)

Influente la programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare (format pdf)

Influente la programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare (format xlsx)

Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022 (format pdf)

Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022 (format xlsx)

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 (format pdf)

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 (format xlsx)

Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 (format pdf)

Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020 – 2022 (format xlsx)

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022 – venituri (format pdf)

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022 – venituri (format xlsx)

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022 – cheltuieli (format pdf)

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 – 2022 – cheltuieli (format xlsx)

Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2019 (format pdf)

Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2019 (format xlsx)

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare (format pdf)

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare (format xlsx)