Formulare online

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (format doc)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice (format doc)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice (format doc)

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (format doc)

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice (format doc)

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice (format doc)

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local (format doc)

Cerere radiere act adițional (format doc)

Cerere carnet de comercializare (format doc)

Cerere înscriere registrul agricol contract de vânzare (format doc)

Cerere modificare declarație (format doc)

Cerere modificare registru agricol (format doc)

Cerere oferta vanzare tipizat (format doc)

Cerere adeverinta casa de asigurari (format doc)

Cerere adeverinta buletin (format doc)

Cerere adeverinta ELECTRICA (format doc)

Cerere anexa 1 - 2 Cadastru (format doc)

Cerere anexa 1 - 2 pentru Notariat (format doc)

Cerere APIA (format doc)

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local (format doc)

Cerere eliberare adeverinta rol ANEXA 17 (format doc)

Cerere eliberare adeverinta rol (format doc)

Cerere inscriere ACT ADITIONAL1 (format doc)

Cerere inscriere contractului de arendare (format doc)

Cerere inscriere a contractului de CONCESIUNE (format doc)

Cerere inscriere a contractului de ÎNCHIRIERE (format doc)

Cerere inscriere in registrul agricol a modificarilor conform conform Plan de amplasament si delimitare a imobilului (format doc)

Cerere lemne foc (format doc)

Cerere modificare in registru agricol conform planului de amplasament (format doc)

Cerere modificare in registrul agricol medic veterinar (format doc)

Cerere pentru înscrierea în Registrul Agricol a următoarelor păsării (format doc)

Cerere reziliere a contractului de arendare (format doc)

D e c l a r a ț i e pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (format doc)