Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate
Sedinte Hotarari Rapoarte activitate consilieri judeteni Sanatate si asistenta sociala Transporturi si drumuri judetene Patrimoniul judetului Cooperare internationala - Parteneriate Cultură, culte, învățământ și tineret Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges
Transparență decizională Programe si strategii Rapoarte si studii

 

Sedinta ordinara a C.J. Arges 23.11.2021Fisiere atasate:

1. Procesul Verbal al Sedintei din data de 28.10.2021

2. Procesul Verbal al Sedintei din data de 05.11.2021

3. Ordinea de zi

4. Proiecte de hotarare

5. Punctul 7 - Raport privind infiintarea Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilitati Pitesti (CSPD Pitesti) din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

6. Punctul 8 - Raport privind infiintarea Locuintei Maxim Protejata nr. 1 Buzoesti, a Locuintei Maxim Protejata nr. 2 Buzoesti, a Locuintei Maxim Protejata nr. 3 Buzoesti, a Locuintei Maxim Protejata nr. 4 Buzoesti, prin reorganizarea Locuintei Protejate nr. 1, Locuintei Protejate nr. 2, Locuintei Protejate nr. 3, Locuintei Protejate nr. 4 din cadrul Complexului de Locuinte Protejate Buzoesti

7. Punctul 9 - Raport privind infiintarea Locuintei Maxim Protejata nr.1 Tigveni, a Locuintei Maxim Protejata nr.2 Tigveni, prin reorganizarea Locuintei Protejate nr.1, Locuintei Protejate nr.2, din cadrul Complexului de Locuinte Protejate Tigveni

8. Punctul 10 - Raport privind infiintarea Locuintei Maxim Protejata Vulturesti, prin reorganizarea Locuintei Protejate Vulturesti din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilitati Vulturesti

9. Punctul 11 - Raport privind modificarea statului de functii al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni

10. Punctul 12 - Raport privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale unor compartimente functionale, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

11. Punctul 27 - Raport la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a Devizului General si a documentatiilor tehnico - economice - faza D.A.L.I. pentru obiectul de investitie "Consolidarea si modernizarea imobilului situat in str. Domnita Balasa, nr. 19, apartinand Teatrului Davila Pitesti, Denumita Sala Aschiuta, judetul Arges"

12. Anexe P3 (format zip)

13. Anexa P4 (format xlsx)

14. Anexa P5

15. Anexa P6

16. Anexa P7

17. Anexa P8

18. Anexa P9

19. Anexa P10

20. Anexe P11

21. Anexe P12 (format zip)

22. Anexa P14 (format xls)

23. Anexa P15

24. Anexa P16

25. Anexe P18 (format zip)

26. Anexe P19 (format zip)

27. Anexe P20 (format zip)

28. Anexe P21 (format zip)

29. Anexe P27 (format zip)

30. Anexe P28 (format zip)

31. Documentatie P3

32. Documentatie P4

33. Documentatie P6

34. Documentatie P7

35. Documentatie P8 (format zip)

36. Documentatie P9 (format zip)

37. Documentatie P10 (format zip)

38. Documentatie P11

39. Documentatie P12

40. Documentatie P14

41. Documentatie P15

42. Documentatie P16

43. Documentatie P17

44. Documentatie P22

45. Documentatie P23 (format zip)

46. Documentatie P24 (format zip)

47. Documentatie P25 (format zip)

48. Documentatie P26

49. Informare Movilisu

50. Avize Comisii de Specialitate

51. Hotarari adoptate

52. Anexe la Hotararile adoptate in data de 23.11.2021 (format zip)