Hotarari de consiliu - anul 2020

Hotarara nr 1 din 08.01.2020

Hotarara nr 2 din 08.01.2020

Hotarara nr 3 din 21.01.2020

Hotarara nr 4 din 21.01.2020

Hotarara nr 5 din 21.01.2020

Hotarara nr 6 din 21.01.2020

Hotarara nr 7 din 21.01.2020

Hotarara nr 8 din 21.01.2020

Hotarara nr 9 din 21.01.2020

Hotarara nr 10 din 21.01.2020

Hotarara nr 11 din 14.02.2020

Hotarara nr 12 din 14.02.2020

Hotarara nr 13 din 14.02.2020

Hotarara nr 14 din 14.02.2020

Hotarara nr 15 din 14.02.2020

Hotarara nr 16 din 14.02.2020

Hotarara nr 17 din 14.02.2020

Hotarara nr 18 din 14.02.2020

Hotarara nr 19 din 14.02.2020

Hotarara nr 20 din 14.02.2020

Hotarara nr 21 din 14.02.2020

Hotarara nr 22 din 14.02.2020

Hotarara nr 23 din 14.02.2020

Hotarara nr 24 din 14.02.2020

Hotarara nr 25 din 26.02.2020

Hotarara nr 26 din 26.02.2020

Hotarara nr 27 din 26.02.2020

Hotarara nr 28 din 26.02.2020

Hotarara nr 29 din 26.02.2020

Hotarara nr 30 din 26.02.2020

Hotarara nr 31 din 26.02.2020

Hotarara nr 32 din 26.02.2020

Hotarara nr 33 din 26.02.2020

Hotarara nr 34 din 23.03.2020

Hotarara nr 35 din 23.03.2020

Hotarara nr 36 din 23.03.2020

Hotarara nr 37 din 23.03.2020

Hotarara nr 38 din 23.03.2020

Hotarara nr 39 din 23.03.2020

Hotarara nr 40 din 23.03.2020

Hotarara nr 41 din 23.03.2020

Hotarara nr 42 din 23.03.2020

Hotarara nr 43 din 09.04.2020