Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Rapoarte activitate consilieri judeteni Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene GAL-uri Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Arges

 

Sedinta ordinara a C.J. Arges 31.01.2019

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi pot suferi  modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate

Fisiere atasate

Proces Verbal al sedintei din 07.12.2018

Proces Verbal al sedintei din 17.12.2018

Proces Verbal al sedintei din 10.01.2019

Ordinea de zi

Proiecte de hotarari

Hotarari adoptate

Anexe P4 (format zip)

Anexa P6

Anexa P7 (format xlsx)

Anexa P10

Anexa P14

Anexa P15

Anexa P16 (format xlsx)

Anexe P17 (format zip)

Anexa P18 (format xls)

Anexa P19

Anexa P21

Anexa P22

Anexa P23

Anexa P27 (format zip)

Anexe P28 (format zip)

Anexa P29

Punctul P30.1 (format zip)

Punctul P30.2 (format zip)

Punctul P30.3 - Raportul Presedintelui

Documentatie P4

Documentatie P6

Documentatie P7

Documentatie P8

Documentatie P10

Documentatie P11 (Format zip)

Documentatie P12

Documentatie P13

Documentatie P14

Documentatie P15

Documentatie P17

Documentatie P18

Documentatie P19

Documentatie P20

Documentatie P25

Documentatie P26 (format zip)

Documentatie P28