FORMULARE

Programul pentru depunerea documentelor necesare în vederea re/încadrării în grad de handicap pentru persoanele adulte se poate realiza de luni până joi între orele 08.00 - 14.00 și vineri între orele 08.00 - 13.00, iar pentru copii se poate realiza de luni până joi între orele 08.30 - 14.00 și vineri între orele 08.30 - 11.00.


Formulare protecția copilului

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare

Ancheta sociala (pentru copilul cu dizabilităţi)

Factorii de mediu

Fişă medicală sintetică pentru copilul cu dizabilități și / sau cerințe educaționale speciale

Fişă psihopedagogică pentru copilul/elevul cu dizabilități și / sau cerințe educaționale speciale

Fişă de evaluare psihologică pentru copilul cu dizabilități și / sau cerințe educaționale speciale

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personalFormulare persoane adulte cu handicap

Acte necesare pentru intocmirea unui dosar de persoana cu handicap

Acte necesare pentru revizuirea unui certificat de persoana cu handicap

Model cerere de instituționalizare pentru persoanele adulte cu handicap

Model cerere de includere în programul UID "Alături de tine" Pitești

Model cerere de înscriere în programul de recuperare din cadrul CSRNA Pitești

Model cerere de înscriere în programul de recuperare din cadrul CSRNA Mioveni

Formulare scutire rovinieta (format zip)

Formulare decont carburant (format zip)(„Anunt - Noua modalitate de decontare a transportului in cazul persoanelor cu dizabilitati conform prevederilor H.G. nr. 43/2024 privind modificarea si completarea H.G. nr. 1017/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap", „Anexa nr. 2 - Cerere privind exprimarea optiunii pentru acordarea gratuitatii la transport interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport de hartie, de bonuri valorice pe suport electronic sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul (format docx)", "Anexa nr. 3 - Cerere pentru decontarea carburantului (format docx)", „Anexa nr. 4 - Formular pentru acordarea bonurilor de carburant pe suport de hartie (format docx)", „Anexa nr. 5 - Formular pentru acordarea bonurilor de carburant pe suport electronic - card carburant (format docx)", „Cerere pentru acordarea biletelor de transport interurban (CFR/Auto) (format docx)"

Acordarea voucherelor pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces in baza Proiectului "Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati" (Cerere pentru acordarea voucherului; Recomandare privind acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces – model – ;Formular privind acordul persoanei cu dizabilitati de a fi inclusa in Lista cu personele cu dizabilitati care pot fi inregistrate in baza de date a agentiei pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti in vederea furnizarii serviciilor de informare, consiliere profesionale, profilare si mediere; Angajament 1 in vederea obtinerii voucherului pentru achizitionarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, din Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, de la operatorii economici prevazuti in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces; Chestionar de evaluare a satisfactiei beneficiarilor 1)Formulare concurs - funcţionari publici

Acte necesare pentru dosarul de inscriere

Adeverinta FP

Declaratie pe propria raspundere conform articolului 54 din Legea 188

Declaratie pe propria raspundere conform OUG 24 din 2008

Formular de inscriere FP nou

Opis documente inscriere la concursFormulare concurs - personal contractual

Acte inscriere dosar concurs

Formular de inscriere personal contractual

Model adeverinta concursModel cerere de admitere CEPRU - VVF

Model cerere de admitere CEPRU - VVF