Hotarari de consiliu - anul 2022

Hotararea nr 1 din 06.01.2022

Hotararea nr 2 din 06.01.2022

Hotararea nr 3 din 06.01.2022

Hotararea nr 4 din 06.01.2022

Hotararea nr 5 din 06.01.2022

Hotararea nr 6 din 06.01.2022

Hotararea nr 7 din 06.01.2022

Hotararea nr 8 din 06.01.2022

Hotararea nr 9 din 31.01.2022

Hotararea nr 10 din 25.05.2022

Hotararea nr 11 din 31.01.2022

Hotararea nr 12 din 31.01.2022

Hotararea nr 13 din 31.01.2022

Hotararea nr 14 din 09.02.2022

Hotararea nr 15 din 09.02.2022

Hotararea nr 16 din 09.02.2022

Hotararea nr 18 din 09.02.2022

Hotararea nr 19 din 09.02.2022

Hotararea nr 20 din 07.03.2022

Hotararea nr 21 din 07.03.2022

Hotararea nr 22 din 07.03.2022

Hotararea nr 23 din 07.03.2022

Hotararea nr 24 din 07.03.2022

Hotararea nr 25 din 07.03.2022

Hotararea nr 26 din 07.03.2022

Hotararea nr 27 din 07.03.2022

Hotararea nr 28 din 07.03.2022

Hotararea nr 29 din 07.03.2022

Hotararea nr 31 din 15.04.2022

Hotararea nr 32 din 15.04.2022

Hotararea nr 33 din 15.04.2022

Hotararea nr 34 din 15.04.2022

Hotararea nr 35 din 15.04.2022

Hotararea nr 36 din 15.04.2022

Hotararea nr 37 din 15.04.2022

Hotararea nr 38 din 15.04.2022

Hotararea nr 39 din 15.04.2022

Hotararea nr 40 din 15.04.2022

Hotararea nr 41 din 15.04.2022

Hotararea nr 42 din 13.05.2022

Hotararea nr 43 din 25.05.2022

Hotararea nr 44 din 25.05.2022

Hotararea nr 46 din 25.05.2022

Hotararea nr 47 din 25.05.2022

Hotararea nr 48 din 25.05.2022