Sedinta din data de 28.02.2019

Hotararea nr 2 din 28.02.2019

Procedura de Sistem Semnalarea Neregularitatilor (P.S. 16) (format zip)

Procedura de Sistem Identificarea si Gestionarea Riscurilor (P.S. 02) prin schimbare denumire din Managementul Riscurilor

Manualul Calitatii UAT Judetul Arges

Metodologia de monitorizare a implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei

Plan de masuri pentru imbunatatirea implementarii sistemului integrat al managementului calitatii si performantei in cadrul Consiliului Judetean Arges