Sedinta din data de 19.03.2019

Hotararea nr 03 din 19.03.2019

Procedura de Sistem - Redactarea Procedurilor Formalizate (PS 01) (format zip)

Procedura de Sistem - Furnizarea informatiilor de interes public (PS 03) (format zip)

Procedura de Sistem - Inventarierea Functiilor Sensibile (PS 04) (format zip)

Procedura de Sistem - Primirea, repatrierea si solutionarea Petitiilor si Reclamatiilor (PS 05) (format zip)

Procedura de Sistem - Gestionarea Documentelor Clasificate (PS 06) (format zip)

Procedura de Sistem - Urmarirea Contractelor (PS 07) (format zip)

Procedura de Sistem - Arhivarea Documentelor (PS 08) (format zip)

Procedura de Sistem - Asigurarea transparentei decizionale (PS 09) (format zip)

Procedura de Sistem - Inventarierea patrimoniului (PS 10) (format zip)

Procedura de Sistem - Auditul intern in domeniul calitatii (PS 11) (format zip)

Procedura de Sistem - Delegarea si deplasarea in interes de serviciu (PS 12) (format zip)

Procedura de Sistem - Circuitul si controlul documentelor (PS 13) (format zip)

Procedura de Sistem - Delegarea de atributii (PS 14) (format zip)

Procedura de Sistem - Monitorizarea performantelor; include si Lista indicatorilor de performanta (PS 15) (format zip)