Anunturi - anul 2021

Anunt nr 4617 din 18.10.2021 - Examen de promovare in grad profesionar functionar public din compartimentul Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Slobozia

Anunt din data de 28.10.2021 - Primaria comunei Slobozia organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante: - Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimet Impozite si Taxe Locale - 2 posturi

Anunt nr 5326 din 05.11.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, din cadrul compartimentului Impozite si Taxe din data de 05.11.2021

Anunt nr 5237 din 05.11.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor econominice, din cadrul compartimentului Impozite si Taxe din data de 05.11.2021

Anunt nr 5379 din 08.11.2021 - Anunt examen de promovare in grad profesional functionar public din compartimentul Agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Slobozia

Anunt nr 5395 din din 09.11.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional din data de 17.11.2021

Anunt nr 5635 din 12.11.2021 - Rezultate proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Impozite si Taxe al Primariei Comunei Slobozia, judetul Arges, din data de 12.11.2021

Anunt nr 5703 din 16.11.2021 - Rezultat proba scrisa si interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Impozite si Taxe, studii superioare din data de 16.11.2021

Anunt nr 5740 din 17.11.2021 - Rezultatul examenului sustinut pentru promovarea in grad profesional din data de 17.11.2021 din cadrul primariei comunei Slobozia

Anunt nr 5990 din 02.12.2021 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional din data de 09.12.2021