Informatii de interes public

Organigrama Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges – R.A - anul 2016

Regulament de organizare si functionare al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges R.A. – anul 2016

Stat de functii nenominal al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges – R.A. – anul 2016

Nivelul tarifelor practicate de Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges RA pe anul 2016 (format xls)

Hotarari C.A. - 2014 (format zip)

Hotarari C.A. - 2015 (format zip)

Raportari financiare 2014 (format zip)

Raportari financiare 2015 (format zip)

Raportul Consiliului de administratie al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. pe anul 2016

Componenta initiala pentru pentru Plan de Selectie 2 (doua) posturi de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges, conform Hotararii Consiliului Judetean Arges nr 149/29.06.2017

Scrisoare de asteptari privind Consiliul de administratie al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.