Entitati publice

Entitatile publice aflate sub tutela Consiliului Judetean Arges:

  • SC Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciului de Utilitati Publice
  • Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
  • Regia Autonoma Judeteana de Drumuri R.A.
  • ATOP - Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica

Rapoarte anuale privind activitatea entitatilor publice aflate sub tutela Consiliului Judetean Arges

S.C Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciului de Utilitati Publice Arges

Prescurtat S.C. A.E.P.S.U.P Arges, functioneaza comform HCJ nr.126/26.07.2010 sub autoritatea Consiliului Judetean Arges ca persoana juridica, fiind organizata ca S.C de Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Unitati Publice Arges de interes public judetean pe baza de gestiune si autonomie financiara potrivit prezentului regulament.
Sediul S.C de Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Unitati Publice Arges Arges este in Romania, com.Bradu, sat Geamana nr.623, jud.Arges.

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.

Începând cu anul 2010, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 175/2010, emisă în baza Legii 15/1990, ia ființă Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., având drept principal scop întreținerea și reparația, precum și administrarea unor bunui aflate atât în patrimoniul public, cât și în cel privat al Județului Argeș, în baza contractului de administrare încheiat cu Județul Argeș.

R.A.D.P.P. Jud. Argeș R.A. este o entitate publică de interes local, cu gestiune economică proprie și autonomie financiară,  fondul de salarii fiind constituit în totalitate din venituri din surse proprii,  potrivit grilei de salarizare propusă de Consiliul de Administrație și aprobată de Consiliul Județean Argeș.

R.A.D.P.P Argeș prestează servicii  și  execută lucrări, cu personal specializat, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Județean Argeș.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri R.A.

Începând cu data de 01.05.2001 Serviciul Public de Administrare a Drumurilor și Podurilor Județene Argeș s-a înființat ca serviciu public de interes județean, prin reorganizarea Serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Județean, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.47/27.04.2001.

Începând cu data de 01.03.2005 s-a reorganizat conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 18/24.02.2005 în Direcția de Administrare a Drumurilor și Podurilor Județene Argeș, ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Argeș.

Începând cu data de 01.01.2006 Direcția pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene se reorganizează, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 153/20.12.2005, în Direcția Generala pentru Administrare, Întreținere și Reparații Drumuri și Poduri Județene Argeș.

Începând cu data de 01.07.2010 se aprobă, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 82 din 23.06.2010, reorganizarea Direcției Generale pentru Administrare, Întreținere și Reparații Drumuri și Poduri Județene Argeș în Direcția Generala de Drumuri Județene Argeș.

Începând cu data de 01.09.2010 se înființează,conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 158 din 25.08.2010, Regia Autonoma Județeană de Drumuri R.A, cu sediul în Municipiul Pitești, strada George Coșbuc nr. 40 prin reorganizarea Direcției Generale de Drumuri Județene Argeș. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A., înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei Generale de Drumuri Judeţene Argeş, în baza H.C.J. Argeş nr. 158/2010,  funcţionează cu statut de regie autonoma.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. este persoana juridica romana de interes judetean care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform legilor si regulamentului de organizare si functionare propriu, avand in administrare intreaga retea de drumuri din domeniul public al judetului Arges.

ATOP - Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică a fost înfiinţată conform prevederilor legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare   .            

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Argeş şi prin activitatea sa asigură reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.

Rapoarte anuale privind activitatea entitatilor publice aflate sub tutela Consiliului Judetean Arges