Anunt concurs proiecte de management la sediul Consiliului Judetean Arges pentru Teatrul "Alexandru Davila" Pitesti

1. Anunt concurs proiecte de management la sediul Consiliului Judetean Arges pentru Teatrul "Alexandru Davila" Pitesti

2. Regulament - cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges

3. Caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judetean Arges pentru Teatrul "Alexandru Davila" Pitesti

4. Anexa nr 1. - Organigrama Teatrului "Alexandru Davila" Pitesti

5. Anexa nr. 2 - Statul de functii al Teatrului "Alexandru Davila" Pitesti

6. Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare si functionare al Teatrului "Alexandru Davila" Pitesti

7. Anexa nr. 4 - Buget - Teatrul "Alexandru Davila" Pitesti

8. Cerere tip inscriere la concurs (format docx)