Hotarari de Consiliu - anul 2021

Hotararea nr 1 din 11.01.2021

Hotararea nr 2 din 11.01.2021

Hotararea nr 3 din 11.01.2021

Hotararea nr 4 din 26.02.2021

Hotararea nr 5 din 26.02.2021

Hotararea nr 6 din 26.02.2021

Hotararea nr 7 din 26.02.2021

Hotararea nr 8 din 16.04.2021

Hotararea nr 9 din 16.04.2021

Hotararea nr 10 din 16.04.2021

Hotararea nr 11 din 16.04.2021

Hotararea nr 12 din 16.04.2021

Hotararea nr 13 din 16.04.2021

Hotararea nr 14 din 16.04.2021

Hotararea nr 15 din 11.06.2021

Hotararea nr 16 din 11.06.2021

Hotararea nr 17 din 11.06.2021

Hotarararea nr 18 din 15.07.2021

Hotarararea nr 19 din 15.07.2021

Hotarararea nr 20 din 15.07.2021

Hotarararea nr 21 din 15.07.2021

Hotararea nr 22 din 27.08.2021

Hotararea nr 23 din 27.08.2021