Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

"Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP"

 

Judeţul Arges, în calitate de beneficiar, implementează proiectul "Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP", Cod SIPOCA 459, Cod SMIS 11841, în baza contractului de finanţare nr. 175/07.09.2018

Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă  2014-2020, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Componenta 1 - CP6 /2017-Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să aplice managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 09.07.2018.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 603.220,81 lei, din care:

 • valoarea totală nerambursabilă solicitată este de 591.156,40 lei;
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 512.737,71;
 • valoarea eligibilă neramburabila din bugetul naţional este de 78.418,68;  
 • contribuţia beneficiarului 12.064,40 lei.

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea instrumentelor şi proceselor de management al calităţii şi performanţei şi dezvoltarea abilităţilor personalului Consiliului Judeţean Argeş în vederea îmbunătăţirii serviciilor pentru beneficiari.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Etapizarea introducerii unui Plan de acţiuni în cadrul Consiliului Judeţean Argeş în vederea extinderii sistemului de management al calităţii și performanţei
 2. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management al performanţei şi calităţii în cadrul Consiliului Judeţean Argeş corelat cu Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice (S.C.A.P) 2014-2020
 3. Certificarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul managementului calităţii şi performanţei pentru un număr de 80 de persoane din cadrul Consiliului Judeţean Argeş
 4. Certificarea Consiliului Judeţean Argeş ISO 9001:2015

Implementarea proiectului va asigura corespondenţa şi contribuţia la Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, la rezultatele şi la indicatorii POCA prin următoarele beneficii:

 1. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei prestării serviciilor publice pentru cetățeni;
 2. Simplificarea şi degrevarea proceselor de management şi de execuţie, ca urmare a elaborării unor proceduri bine definite şi structurate;
 3. Creșterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor desfășurate în cadrul Consiliului Judeţean Argeș;
 4. Identificarea modalităţilor de îmbunătăţire continuă a relaţiilor cu cetăţenii;
 5. Crearea cadrului care să încurajeze descoperirea deficienţelor sistemului informaţional şi intervenţia pentru corectarea acestora, în baza bunelor practici identificate în instituţiile similare din ţările membre U.E.;
 6. Promovarea unui alt tip de abordare, în cadrul activităților desfăşurate în instituţie şi plasarea „clientului/cetăţeanului" în centrul activităţii;
 7. Îmbunătăţirea procesului de management al resurselor umane, materiale, informaţionale şi financiare din cadrul Consiliului Judeţean Argeș;
 8. Prin proiect se va introduce sistemul de management al calităţii şi performanţei în cadrul Consiliului Judeţean Argeş (certificare ISO 9001).

Pentru informații detaliate despre acest program sau celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă rugam să vizitați www.poca.ro sau www.fonduri-ue.ro

Atasamente:

Afis Proiect.pdf

Pliant Proiect.pdf