Institutii invatamant special

Institutiile de invatamant special aflate sub tutela Consiliului Judetean Arges sunt:

 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş
 • Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sfantul Nicolae" Campulung
 • Centrul Scolar de Incluziune „Sfanta Filofteia" Stefanesti
 • Gradinita Speciala ,,Sfanta Elena'' Pitesti
 • Scoala Gimnaziala Speciala ,, Marina'' Curtea de Arges
 • Scoala Speciala pentru Copii cu Deficiente Asociate „Sfantul Stelian" Costesti

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş reprezintă o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii, pentru a asigura accesul la o educaţie de calitate şi asistenţă necesară în acest caz.

Activitatea CJRAE se bazează pe principiul maximei flexibilităţi și toleranţei cu privire la diferenţele existente între copii, în scopul de a oferi tuturor posibilitatea:

 • de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile și nevoile proprii,
 • de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate,
 • de a facilita procesul de transformare a sistemului educaţional într-o școală pentru toţi copiii.

Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sfantul Nicolae" Campulung

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sf.Nicolae școlarizează copii cu deficiențe moderate, severe, grave si asociate având:

 •  Învățământ primar – 4 clase (I – IV)
 •  Învățământ gimnazial – 6 clase (V-X)
 •  Învățământ liceal inferior, filieră tehnologică – 2 clase 

Programul instructiv - educativ se desfășoară pe două schimburi, respectând programa școlară a învățământului special.

Respectând dreptul la dezvoltare personală și șanse egale ale copilului cu deficiențe conform legislației în vigoare, școala își propune:

 • Să formeze și să dezvolte deprinderi și abilități necesare integrării sociale și comunitare
 • Să întocmească programe de intervenție personalizată, programe terapeutice și compensator-recuperatorii, pentru valorificarea potențialului maximal al fiecărui elev
 • Dezvoltarea spirituală, morală și cultură a elevilor
 • Consilierea permanentă a elevilor și părinților, precum și colaborarea permanentă cu autoritățile locale.

Centrul Scolar de Incluziune „Sfanta Filofteia" Stefanesti

Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sfanta Filofteia" a luat ființă în anul 1967, fiind prima școală specială din județ, cunoscută ca școală specială de fete, cu internat până în anul 1999. Din anul 2000 a devenit școală mixtă cu dublu regim pentru elevii ei, interni și externi, creându-se condiții pentru frecventarea cursurilor și în regim de semiinternat, asigurându-se copiilor hrană, rechizite    școlare și servicii  de recuperare fizică   şi           psihosocială.

Sălile de clasă luminoase, atelierele, cabinetele şi celelalte spaţii de studiu şi recuperare oferă cadrul necesar desfăşurării unei activităţi normale,  într-un ambient plăcut, cu nimic diferit de condiţiile în care  se învaţă     în şcoala de masă.

Acest lucru a permis să realizăm cu uşurinţă activităţi în cooperare cu şcolile de masă, astfel încât niciuna dintre categoriile de copii să nu se simtă frustrată de unele drepturi sau complexată pentru poziţia ei în societate.

Gradinita Speciala ,,Sfanta Elena'' Pitesti

Unitate şcolară înfiinţată la data de 1 Decembrie  1991, ca urmare a Ordinului Nr. 237 emis de S.S.H. Bucuresti 

La 15 Iunie 1994 a fost finalizată noua clădire a Grădiniţei, iar în anul 1995 au fost date în folosinţă sălile de kinetoterapie şi hidrorapie. În anul 2003 s-a înfiinţat Centrul de Resurse Documentare şi Informare, iar în luna martie 2006 s-a înfiinţat Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă. Grădiniţa Specială Piteşti a fost înfiinţată avand la bază următorul context legislativ: Strategia Dezvoltării învăţământului preuniversitar în perioada 2009-2012

Programul de guvernare:

 •  Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată în 2008.
 •  H.G. 1251 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare în protecţia socială a copiilor/elevilor cu CES din cadrul sistemului de Învăţământ Special şi Special Integrat
 •  Ordinul M.E.C.T. 5418, privind aprobarea regulamentului de organizare şi Funcţionare a Centrelor Judeţene de Asistenţă Educaţională şi a regulamentelor cadru ale instituţiilor din subordine. 

Scoala Gimnaziala Speciala ,, Marina'' Curtea de Arges

Școala Gimnazială Specială Marina oferă acces la educaţie specială şi incluzivă, abilitare-reabilitare, psihodiagnoză, terapii (kinetoterapie,  logopedie, ludoterapie, ) şi consiliere pentru aproximativ 70 de copii din nordul judeţului Argeş 

Principii:

 • Fiecare zi este specială.
 • Existăm prin tot ceea ce facem.
 • Satisfacţiile noastre se reflectă în evoluţia elevilor.
 • Nu credem în miracole, credem în muncă.
 • Facem totul împreună, pentru că noi suntem  o echipă puternică.
 • Ne distrăm învăţând. 

Scoala Gimnaziala Speciala Marina scolarizeaza copii cu deficiente grave, avand:

 • 1 grupă de gradinita cu program de zi;
 • grupa pregatitoare,
 • clasele I- X, in regim de zi,
 • grupa de extrascolari ce beneficiaza de profesor itinerant si  terpie eductionala complexa si integrata.

Scoala Speciala pentru Copii cu Deficiente Asociate „Sfantul Stelian" Costesti

Istoria şcolii se împleteşte strâns cu istoria oraşului, cu apariţia şi cu evoluţia istorică a acestuia, străbătând împreună vicisitudinile vremii. După 1970, datorită exodului populaţiei către oraş pentru ocuparea locurilor de muncă, apărute cu ocazia înfiinţării unor unităţi: Siloz, F.N.C., I.S.D.V.A., s-a mărit populaţia şcolară.

Mărirea populaţiei şcolare necesita construcţia unei şcoli generale cu clasele I-VIII, mult aşteptată de costeşteni şi apărută în 1997.

În anul 1975, prin Decret al Consiliului de Stat, s-a realizat un proiect cu numărul 707, pentru construcţia unei şcoli ajutătoare. Această şcoală prevedea existenţa tuturor utilităţilor.

Şeful proiectului a fost domnul D. Ghidarcea. Lucrările de construcţie s-au executat de către T.C. Argeş, în anii 1975-1976, pe durata a 12 luni. Construcţia s-a realizat sub denumirea Şcoala Specială + internat + cantină. În documente apare următoarea titulatură a construcţiei: "Şcoala Specială de Cultură Generală pentru Copii Debil-Mintal".

În proiect, complexul şcolar pentru copii debil mintal este format din:

 • Local şcoală cu 18 Săli de clasă a 18 elevi, pentru 324 elevi.
 • Internat cu 216 paturi.
 • O spălătorie.