Centrul Scolar de Educaţie Incluzivă  "Sfântul Nicolae" Câmpulung

 

Scurt istoric:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sf. Nicolae Câmpulung apare sub această denumire începând cu data de 01.09.2012, până la această dată numindu-se Centrul Școlar Special Câmpulung.

În prezent, în unitate există zece clase în care sunt înscriși elevi cu deficiențe asociate grave, precum și trei clase de învățământ profesional special din domeniul Turismului și alimentației, calificarea Cofetar-patiser.

Unitatea are un corp profesoral specializat în problematica copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Clădirea şcolii este amplasată în partea de sud  a oraşului Câmpulung Muscel lângă Colegiul Naţional Dinicu Golescu.

Misiunea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf.Nicolae este:

  • să oferim servicii educţional-terapeutice de calitate pentru toţi copiii cu cerinţe educative speciale, respectându-i ca persoane, înţelegându-le suferinţele, sădind în sufletele lor şi ale familiilor încrederea şi speranţa;

  • recuperarea, socializarea, integrarea şi educarea copiilor cu dizabilităţi;

  • asigurarea şanselor egale pentru toţi copiii, creând un mediu prietenos, stimulativ în scopul valorizării potenţialului psihofizic.

La nivelul unităţii furnizoare de educaţie sunt înregistrate mai multe proiecte educaţionale, științifice și culturale

Obiective:

  • Creșterea calității și optimizarea actului educativ prin activități specifice în vederea creșterii atractivității activităților școlare

  • Dezvoltarea parteneriatelor locale, naționale, internaționale în vederea promovării interculturalității și a valorilor europene.

  • Crearea unui climat de siguranță fizică și de încredere în forțele proprii pentru elevii din cadrul CȘEI Câmpulung

  • Perfecționarea continuă a personalului raportat la exigențele dezvoltării de perspectivă a unității.

  • Adaptarea ofertei curriculare la cerințele socio-economice locale și regionale prin dezvoltarea ofertei educaționale în profilul tenhic și orientarea elevilor cu CES către clasele de IPT.

Proiecte:

Școala a fost implicată într-un proiect european Comenius, având parteneriate cu unități școlare din alte state, cum ar fi: Polonia, Ungaria și Turcia, fapt care a dus la creșterea prestigiului Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sf. Nicolae.

 

CONTACT:

Adresa unităţii: Câmpulung, str.Negru-Vodă nr.87, judeţul Argeş

Date contact: Tel. / fax: 0248.512.636

E-mail: centrul_scolarspecial@yahoo.com

Pagină web: http://scoli.didactic.ro/centrul-scolar-special-Campulung

DIRECTOR: prof. ALBULEȚ CLAUDIA