Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul  Stelian" Costeşti

 

Scurt istoric:

La 1 octombrie 1976, a fost dată în folosință Școala Ajutătoare Costești. În anul școlar 1982-1983, au funcționat 17 clase cu 262 de elevi, numărul cel mai mare înregistrat în istoria Școlii Ajutătoare și mai târziu a Școlii Speciale Costești.

Procesul instructiv-educativ al Școlii Ajutătoare a funcționat după 1989 alături de cămin și cantină până în anul 2000, când au apărut două unități distincte: Școala Specială Costești și Complexul de Servicii pentru Copilul cu Dizabilități.

De la 1 septembrie 2012, denumirea unității este Școala Specială pentru copii cu deficiențe asociate „Sfântul Stelian", iar de la 01.09.2017 unitatea se numește Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul  Stelian".

Misiunea Școlii:

Scoala noastră îşi propune să dezvolte o cultura organizaţională de tip reţea care să promoveze valori şi credinţe împărtăşite de educatori, elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare şi creând un climat educativ de învăţare. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare.

Învaţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice, Centrul îți propune să dezvolte în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană.

Deviza Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul  Stelian" este "NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ȘCOALĂ, ÎNVĂȚĂM PENTRU VIAȚĂ ! "

Obiectivele Școlii:

 • Şcolarizarea elevilor şi integrarea în specificul vieţii şcolare; Consolidarea calităţii predării şi învăţării prin redefinire rolului elevului, centrarea procesului instructive-educativ pe formarea şi dezvoltarea competenţelor acestuia;

 • Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiv- educativ;

 • Administrarea responsabilă, chibzuită, a resurselor bugetare şi extrabugetare;

 • Continuarea procesului de modernizare a formelor de comunicare şi transmitere a cunoştinţelor, prin includerea în programul anual de achiziţonare a mijloacelor necesare dotării sălilor de curs, a bibliotecii, a laboratoarelor, cabinetelor cu retroproiectoare, aparatură video, ecrane, PC, cărţi şcolare şi a altor mijloace audio-vizuale.

 • Promovarea imagini şi valorilor şcolii în comunitate;

 • Colaborarea cu factorii cu răspundere în actul educaţional, cu instituţiile abilitate în derularea de proiecte şi programe de dezvoltare şcolară.

Între 2002-2008 a început procesul de modernizare a Școlii Speciale, atât cu fonduri județene, cât și cu sponsorizări de la partenerii danezi, prin Casa Romană din Nykobin:

 • Repararea și vopsirea școlii în exterior

 • Amenajarea laboratoarelor importante

 • Introducerea gazelor și instalarea unei centrale proprii

 • Inceperea inlocuirii tocăriei, ușilor și ferestrelor interioare cu cele din termopane

 • Lambrisarea și parchetarea spatiului școlar.

În anul 2009 a fost amenajat, utilat și dat spre folosință un spațiu de joacă pentru copii. 

În perioada 2009-2011, în școala noastră s-a derulat proiectul COMENIUS, proiect dedicat învățământului special, la care au participat parteneri din Polonia, Lituania, Grecia și Turcia.

În prezent, în școală se găsesc amenajate: 9 săli de clasă, 3 cabinete de logopedie, 1 cabinet de consiliere psihologică, o sală de calculatoare, un cabinet de desen, o sală de sport și una de kinetoterapie, două cluburi pentru elevi, o sală de spectacole, un cabinet de documentare U.E., un cabinet medical, o sală de masă, două săli de magazie, o sală pentru centrala termică, 5 cabinete (director, secretar, contabil, CEAC, asistent social), cancelaria cadrelor didactice. 

 

CONTACT: 

Adresa unităţii: Str. Morii, nr. 7A,  Costesti, judeţul Argeş

Date contact: Telefon /Fax: 0248673398

                       Email: scoalaspecialacostestiarges@yahoo.com

DIRECTOR: Prof. SAVU MIHAELA GEORGETA