Grădiniţa Specială „Sfânta Elena" Piteşti

 

Scurt istoric

Unitate şcolară înfiinţată la data de 1 Decembrie  1991, ca urmare a Ordinului Nr. 237 emis de S.S.H. Bucuresti 

   La 15 Iunie 1994 a fost finalizată noua clădire a Grădiniţei, iar în anul 1995 au fost date în folosinţă sălile de kinetoterapie şi hidrorapie. În anul 2003 s-a înfiinţat Centrul de Resurse Documentare şi Informare, iar în luna martie 2006 s-a înfiinţat Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă. Grădiniţa Specială Piteşti a fost înfiinţată avand la bază următorul context legislativ: Strategia Dezvoltării învăţământului preuniversitar în perioada 2009-2012

Programul de guvernare:

 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată în 2008.

 • H.G. 1251 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare în protecţia socială a copiilor/elevilor cu CES din cadrul sistemului de Învăţământ Special şi Special Integrat

 • Ordinul M.E.C.T. 5418, privind aprobarea regulamentului de organizare şi Funcţionare a Centrelor Judeţene de Asistenţă Educaţională şi a regulamentelor cadru ale instituţiilor din subordine. 

Viziune:

 • crearea unei interacţiuni cu mediul social, cultural şi economic, şi transformarea acesteia într-un Centru de Resurse Educaţionale şi de servicii oferite comunităţii

 • "Deviza şcolii este să asigure şanse egale în educaţie pentru toţi copiii ,creând un mediu prietenos şi stimulativ în scopul valorizării potenţialului psihofizic"

 • Şcoala trebuie să fie deschisă pentru toţi cetăţenii pentru a le oferi drepturi şi şanse egale în dezvoltarea personală şi profesională.

Misiune

Grădiniţa Specială Piteşti are ca misiune:

 • Asigurarea unor terapii educaţionale de calitate pentru toti copiii cu cerinţe educative speciale, respectându-i ca persoane , înţelegându-le suferinţa , sădind în sufletele lor şi ale familiilor încrederea şi speranţa

 • Recuperarea, socializarea, integrarea şi educarea copiilor cu dizabilităţi

 • Asigurarea şanselor egale pentru toţi copiii, creând un mediu prietenos, stimulativ în scopul valorizării potenţialului psihofizic

Structura

În cadrul Grădiniţei Speciale Piteşti funcţionează un număr de 7 grupe.

Grădiniţa Specială Piteşti funcţionează în trei variante:

 • Regim extern in intervalul orar 8 -12

 • Regim semiintern in intervalul orar 8 -18

 • Regim intern (permanent)

Grădiniţa Specială Piteşti funcţionează cu un număr de 23 cadre didactice, toate calificate. Activitatea didactica in cadrul Grădiniţei Speciale Piteşti  este asigurata de personal didactic specializat, titular  (constant, incadrat pe post prin continuitate anuala).

Cui i se adreseaza:

Copiilor cu cerinţe educative speciale cu vârste cuprinse între 3 si 9 ani si parintilor acestora

Servicii educaţionale oferite:

 •         Abordarea diferenţiată a învăţării (curriculum adaptat,metode diferenţiate, evaluare diferenţiată)

 •         Promovarea valorilor Educaţiei Incluzive ,Informare şi diseminarea informaţiilor despre  Educaţia Incluzivă

 •         Terapii specifice de compensare şi recuperare

Arii curriculare:

 • Terapia tulburărilor de limbaj

 • Limbaj şi Comunicare

 • Educaţie senzorială

 • Educaţie Psihomotrică

 • Kinetoterapie

 • Terapie cognitivă

 • Abilitare Manuală

 • Activităţi de expresie

 • Socio-terapie

 • Ludoterapie

Alte tipuri de servicii oferite:

 • Transport

 • Servicii asistenţă socială

 • Servicii medicale

 • Activităţi extracurriculare (parteneriate cu diferite instituţii: şcoli, biserică, Palatul Copiilor, muzee, teatru)

 • Asigurarea hranei zilnice( pranz si doua gustari)

CONTACT: 

Adresa unităţii: Cartier Trivale, Str. Dr. Victor Mărtoiu Nr.10 

Tel/fax.: 0248274950

E-mail: grsptrivale@yahoo.com

Director: Jinga Roxana Magdalena