Servicii publice subordonate

Serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Arges:

  • Serviciul Public Salvamont
  • Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor Arges
  • Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges
  • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges .

Serviciul Public Salvamont

Serviciul Public Salvamont Judetean Arges, este organizat si functioneaza ca institutie cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Arges, in conditiile de gestiune economica sj autonomie financiara, asigurandu-si finantarea cheltuielilor curente si de capital integral din bugetul judetean, pe baza bugetului propriu de venituri si chltuieli aprobat de Consiliul Judetean Arges.

Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor Arges

În temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii nr. 71/17.12.2004 a Consiliului Judeţean Argeş s-a constituit Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidența Persoanei Argeş.
Serviciul Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Argeş s-a înființat prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul de specialitate al Consiuliului Judeţean Argeş şi a biroului județean de evidența populației din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al județului Argeş.
Începând cu 01.01.2009, în baza Hotărârii nr. 93/22.12.2008 a Consiliului Județean Argeş, s-a schimbat denumirea instituţiei din Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.
Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este instituție publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş.
Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, controlează, sprijină şi îndrumă din punct de vedere metodologic serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor şi compartimentele/serviciile de stare civilă din cadrul primăriilor din judeţul Argeş.

Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges, cu sediul in municipiul Pitesti, str. Calea Dragasani, nr.8, a fost infiintat prin transformarea Corpului Gardienilor Publici Arges, prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.80/2005,in conformitate cu Legea nr. 215/2001(Legea Administratiei Publice Locale).
Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges este institutie de interes judetean, in subordinea Consiliului judetean Arges, cu personalitate juridical, buget de venituri si cheltuieli propriu realizate prin autofinantare.
Activitatea institutiei noastre se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare si are la baza prevederile Regulamentului de Organizarae si Functionare (aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 109/2005), precum si contractile de prestari servicii incheiate cu beneficiarii si planurile de paza si ordine intocmite.
Obiectul principal de activitate al Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges il constitue prestarea serviciilor de paza si protectie in obiectivele de interes judetean, institutii publice, agenti economici publici si privati, asociatii de orice natura, etc.

Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

La data de 05.06.1997 s-a infiintat Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului prin Hot. nr. 15 a Consiliului Judetean Arges, institutie cu personalitate juridica cu atributii in domeniul protectiei copilului. La acea data au fost preluate 9 centre de plasament de la Inspectoratul Scolar Judetean si Ministerul Sanatatii, centre in care erau institutionalizati un numar de 986 de copii – cazuri sociale, cat si un numar de 85 de cazuri de plasament familial.

In anul 2000, in conformitate cu prevederile H.G. 261/2000, DGPDC Arges a preluat un numar de 8 institutii de la Ministerul Educatiei Nationale si Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap in care erau institutionalizati un numar de 972 copii cu diferite grade de handicap.

La data de 08.12.2004 prin Hotararea nr. 68 a Consiliului Judetean Arges s-a infiintat Directia Generala de Asistenta Sociala, institutie cu atributii in domeniul persoanelor cu handicap.

Incepand cu data de 01.01.2005 s-a infiintat Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului prin Hot. Nr. 68/08.12.2004 a Consiliului Judetean Arges, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului si a Directiei Generale de Asistenta Sociala.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges subordonata Consiliului Judetean Arges (ordonator de credite) – institutie publica care are rolul de a asigura la nivel judetean aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. Dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii non guvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului in functie de nevoile comunitatii locale.