Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş

**noul portal

Municipiul Piteşti, Calea Drăgăşani, Nr. 8, judeţul Argeş

Telefon: 0248.271.131, 0248.272.786 sau 0731.221.305  Fax: 0248.271.220

E-mail: dgpdcarges@yahoo.com

secretariat@protectiacopilului.cjarges.ro

Telefonul Copilului: 0248/119;

Echipa managerială:

Director general  - Tatiana EFTIME

Director general adjunct care coordonează activitatea în domeniul Economic şi Administrativ - Adela GOGOAŞE

Director general adjunct care coordonează activitatea în domeniul Protecţiei Copilului şi Asistenţei Sociale - Iuliana MATEI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş  este instituţia publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.

În conformitate cu prevederile HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,  D.G.A.S.P.C. Argeş îndeplineşte atribuţii:

a) în domeniul protecţiei și promovării drepturilor copilului;

b) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi

d) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate;

e) alte atribuţii.

citește mai mult