Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate
Sedinte Hotarari Rapoarte activitate consilieri judeteni Sanatate si asistenta sociala Transporturi si drumuri judetene Patrimoniul judetului Cooperare internationala - Parteneriate Cultură, culte, învățământ și tineret Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges
Transparență decizională Programe si strategii Rapoarte si studii
 

 

Sedinta ordinara a C.J. Arges 25.02.2021

Ordinea de zi a Sedintei ordinare a CJ Arges din data de 25.02.2021 se suplimenteaza cu:

1. Proiectul de hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor tehnico-economice: „STUDIU DE FEZABILITATE – ACTUALIZARE", Studii de teren actualizate și Documentații pentru obtinerea acordurilor/avizelelor prevazute în Certificatul de Urbanism, Deviz General – ACTUALIZAT pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului".

2. Proiectul de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Cirstea Adrian - Stefan. 

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi pot suferi  modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședințelor Comisiilor de specialitateFisiere atasate

1. Procesul Verbal al Sedintei din data de 29.01.2021

2. Procesul Verbal al Sedintei din data de 09.02.2021

3. Ordinea de zi

4. Suplimentare Ordine de zi

5. Suplimentare Ordine de zi (2)

6. Proiecte de hotarare

7. Hotarari adoptate

8. Anexa P3

9. Anexa P4

10. Anexa P10

13 .Anexa P11

11. Anexa P18

12. Anexa P19

14. Anexa P20

15. Anexa P21

16. Anexa P25

17. Anexa P26

18. Anexa P27 (format xls)

20. Anexe P30 (format zip)

19. Anexa 7 modificata conform PH - P28

21. Documentatie P5 (format zip)

22. Documentatie P7

23. Documentatie P8

24. Documentatie P9

25.Documentatie P10

26. Documentatie P12

27. Documentatie P13

28. Documentatie P14

29. Documentatie P15

30. Documentatie P16

31. Documentatie P17

32. Documentatie P19

33. Documentatie P22

34. Documentatie P23

35. Documentatie P24

36. Documentatie P25

37. Documentatie P26

38. Documentatie P27

40. Documentatie P31

39. Raportul Presedintelui pe anul 2020

41. Avize Comisii de Specialitate