Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Rapoarte activitate consilieri judeteni Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene GAL-uri Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Arges

 

Sedinta extraordinara a C.J. Arges 10.10.2019

Ordinea de zi a ședinței extraordinară a Consiliului Județean Argeș convocată în data de 10.10.2019, ora 14:00, se completează cu proiectul de hotărâre privind actualizarea  bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2019 și cu proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Județean Argeș nr. 170/12.09.2019 pentru modificarea și completarea H.C.J Argeș nr. 250/19.10.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" a Studiului de fezabilitate mixt și a cheltuielilor legate de proiect  Fisiere atasate:

Ordinea de zi

Proiecte de hotarare

Hotarari adoptate

Anexe P1 (format zip)

Anexe P2 (format zip)

Anexa P3 (format xlsx)

Avize Comisii de Specialitate