Sedinta din data de 29.10.2018

Hotarare nr 9 din 29.10.2018

Procedura de Sistem privind elaborarea procedurilor (PS 01), reactualizata conform Ordinului SGG 600/2018 (format zip)

Procedura de Sistem privind managementul riscurilor (PS 02), reactualizata conform Ordinului SGG 600/2018

Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei de Monitorizare, reactualizat conform Ordinului SGG 600/2018