Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

Programul Compararea sistemelor educationale                                                                                                                                                                                                                       

În cadrul proiectului se vor compara sistemele educaţionale din Romania (Argeş) şi Regiunea Jelgava (Letonia), se va analiza procesul de descentralizare a învăţământului pe care partenerul leton l-a început cu mult timp în urmă, cu scopul de a identifica soluţii reale pentru realizarea unui proces de educaţie eficient şi modern la nivelul regiunii noastre, compatibil cu cele deja existente în UE. Principalele acţiuni vor urmării:

  • Compararea cadrului legislativ referitor la sistemele de învăţământ din cele două ţări, în ceea ce priveşte managementul şi autonomia şcolară, relaţia dintre autorităţile locale şi şcoală
  • Mijloacele de realizare a transferului de autoritate, responsabilităţi şi autonomie financiară de la nivel naţional la nivel regional şi local;
  • Implicarea societăţii civile în procesul decizional al şcolii şi organizarea activităţilor extra şcolare;
  • Implicarea părinţilor şi a tinerilor în planificarea strategică a procesului de educaţie şi a programelor şcolare;
  • Implicarea autorităţilor locale şi a şcolii în rezolvarea diverselor probleme cu care se confruntă copiii cu părinţi care lucrează peste hotare.

In perioada 27-30 septembrie 2009 partenerii letoni au efectuat prima vizita in judetul Arges. Au avut loc seminarii, dezbateri privind compararea celor doua sisteme educationale nationale la care au participat reprezentanti ai Ministerului Educatiei ,Cercetarii si Tineretului, lideri ai sindicatelor din judet, profesori, parinti, primari ai oraselor si comunelor din judetul Arges, media. Au avut loc activitati educative si culturale la Scoala nr. 16 "I.L. Caragiale"Pitesti, la sediul ONG "Daruind vei dobandi si tu"Topoloveni, Centrul Scolar Special Rucar. Cu acest prilej cele doua echipe au reusit sa se cunoasca , sa compare sistemele educative din institutiile partenere , schimb de idei si bune practici.

In perioada 20-26 octombrie 2009 s-a desfasurat cea de-a doua vizita din cadrul proiectului in Letonia, regiunea Jelgava. S-au efectuat vizite de studiu in scoli ( Stalgene, Kalnciems, Ozolnieki ), seminarii si grupuri de lucru la sediul Consiliului Municipal Jelgava, privind implicarea municipalitatii in educatie. In cadrul acestor seminarii s-au compararat sursele de finantare ale invatamantului in cele doua tari, s-a discutat despre rolul autoritatilor locale, a parintilor si a organizatiilor nonguvernamentale in sistemul de invatamant .

In cursul lunii noiembrie 2009 s-a editat primul numar al revistei " Scoala Europeana" realizata in colaborare cu partenerii din Letonia, regiunea Jelgava.

In perioada 26-31 mai 2010 s-a desfasurat cea de-a treia vizita in Letonia, regiunea Jelgava. In decursul acestei vizite s-au derulat numeroase activitati educative si culturale , privind educatia in scolile letone, educatia pe interese – scoli vocationale si activitatile extrascolare. Au fost abordate probleme privind violenta in scoli, implicarea autoritatilor locale privind abandonul scolar si monitorizarea copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate. Aceste temele dezbatute de cele doua echipe partenere ale proiectului in cadrul intalnirii organizate la sediul Consiliului Municipal al regiunii Jelgava, sunt probleme frecvent intalnite si in sistemul educational din Romania, pe care autoritatile locale incearca sa le rezolve in procent cat mai mare . Echipele proiectului incearca sa aduca solutii pentru cresterea calitatii educatiei si realizarea unui proces educational eficient, modern in cele doua tari partenere

In perioada 03-08 septembrie 2010 s-a desfasurat cea de-a patra vizita din cadrul proiectului Compararea Sistemelor Educationale, unde partenerii letoni au vizitat judetul Arges. Au avut loc seminarii, dezbateri privind compararea celor doua sisteme educationale, s-au efectuat vizite de studiu la Scoala nr. 16 "I. L. Caragiale" Pitesti si la sediul ONG "Daruind vei dobandi si tu" din Topoloveni. Echipele proiectului incearca sa aduca solutii pentru cresterea calitatii educatiei si realizarea unui proces educational eficient, având drept scop transferul de autoritate, responsabilitate si resurse privind managementul general si financiar de la nivel national catre cel regional, local si scolar.

In perioada 14-19 noiembrie 2010 s-a desfasurat cea de-a cincea vizită din cadrul proiectului Compararea Sistemelor Educationale si care avut la baza un schimb util de informatii si solutii privind activitatile din proiect, care vizeaza implicarea autoritatilor publice locale in educatie, compararea programelelor guvernamentale aplicate in scolile romanesti si letone ( laptele si cornul, mere, bani de liceu), schimbarile aduse de Proiectul noii legi a educatiei in Romania si compararea acestuia cu Legea educatiei din Letonia si schimbarile aduse acesteia pentru anul scolar 2011-2012 .

Vizitele efectuate la Consiliul Districtual Jelgava si la unitatile scolare din localitatile rurale Eleja si Stalgene au scos in evidenta avantajele descentralizarii sistemului educational, care presupune transferul de autoritate si responsabilitate de la nivel national la cel local, avand ca finalitate imbunatatirea procesului educational.

In cursul lunii aprilie 2011 se va desfasura ultima vizita a partenerilor letoni in judetul Arges si are ca scop prezentarea rezultatele proiectului, impactul acestuia in cele doua regiuni , implicarea societăţii civile în procesul decizional al şcolii, organizarea activităţilor extra şcolare si participarea autorităţilor locale alături de şcoală în rezolvarea diverselor probleme cu care se confruntă elevii (etnie, părinţi plecati la muncă în strainătate, etc.).

 

Accesarea site-ului districtului Jelgava - detalii»
Accesarea site-ului proiectului Comenius - detalii»
Intrebari si sugestii: razvan.nanciu@cjarges.ro


Atasamente

Detalii Proiect

Legea invatamantului din Letonia

Prezentarea sistemului de învăţământ din Letonia

Educatia bazata pe interes in Letonia

Ghidul Parintilor

Consiliul Municipal Jelgava

Compararea sistemelor educationale