Oportunitati de angajare - anul 2021

Anunt nr 640 din 15.01.2021 – Concurs consilier asistent Serviciul Resurse Umane din data de 15.02.2021 (format zip)(Anuntul de concurs, Atributiile postului, Bibliografie si tematica, Model adeverinta)

Anunt nr 644 din data de 15.01.2021 – Anunt promovare director executiv Directia Economica – data 16.02.2021 (format zip)(Anuntul de concurs, Atributiile postului, Bibliografie si tematica, Model adeverinta)

Anunt nr 758 din 19.01.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior, din cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala – Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala din data de 18.01.2021

Anunt nr 772 din 19.01.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relatii Internationale Cultura Invatamant Turism din data de 18.01.2021

Anunt nr 981 din 21.01.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala – Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala, din data de 18.01.2021

Anunt nr 984 din 21.01.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent, din data de 18.01.2021 la Serviciul Relatii Internationale Cultura Invatamant Turism din cadrul Consiliului Judetean Arges

Anunt nr 1090 din 22.01.2021 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relatii Internationale Cultura Invatamant Turism din data de 18.01.2021

Anunt nr 1094 din 22.01.2021 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala – Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala, din data de 18.01.2021

Anunt nr 1390 din 28.01.2021 – Consiliul Judetean organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de conducere vacante: - 1 post director din cadrul Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Domnesti; - 1 post director din cadrul Unitatii de Asistenta Medico Sociala Rucar

Anunt nr 1990 din 08.02.2021 – Rezultatul dosarelor de inscriere la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv gradul II din cadrul Directiei Economice, din data de 16.02.2021

Anunt nr 1993 din 08.02.2021 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane din data de 15.02.2021

Anunt nr 2238 din 11.02.2021 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 22.02.2021 – proba scrisa, pentru ocuparea postului de conducere vacant de natura contractuala de director din cadrul Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Domnesti

Anunt nr 2239 din 11.02.2021 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 22.02.2021 – proba scrisa, pentru ocuparea postului de conducere vacant de natura contractuala de director din cadrul Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Rucar

Anunt nr 2382 din 15.02.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Resurse Umane, din data de 15.02.2021

Erata nr 2465 din 16.02.2021 – Erata la anuntul nr 2382 din 15.02.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Resurse Umane, din data de 15.02.2021

Anunt nr 2471 din 16.02.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de promovare in functia publica de conducere vacanta de director executive la Directia Economica, organizat in data de 16.02.2021

Anunt nr 2597 din 17.02.2021 – Rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa pentru concursul din data de 15.02.2021 – Serviciul Resurse Umane

Anunt nr 2664 din 18.02.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane, din data de 15.02.2021

Anunt nr 2706 din 19.02.2021 – Rezultatul probei interviu pentru concursul de promovare in functia publica de conducere vacanta de director executiv, din data de 16.02.2021 la Directia Economica

Anunt nr 2766 din 22.02.2021 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului de promovare pentru functia publica de conducere vacanta de director executiv la Directia Economica, organizat in data de 16.02.2021

Anunt nr 2809 din 22.02.2021 – Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane, din data de 15.02.2021

Anunt nr 2845 din 23.02.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului de conducere vacant de natura contractuala de director la Unitatea de Asistenta Medico Sociala Domnesti, din data de 22.02.2021

Anunt nr 2848 din 23.02.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului de conducere vacant de natura contractuala de director la Unitatea de Asistenta Medico Sociala Rucar, din data de 22.02.2021

Anunt nr 4073 din 15.03.2021 – Anunt concurs – 2 posturi consilier superior – Serviciul Derulare Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala – Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala – data 19.04.2021 (format zip) (Anunt concurs, Bibliografie concurs, Atributii consilier superior, Formular de inscriere, Model adeverinta, Tematica concurs)

Rezultatul evaluarii managementului la Centrul Cultural Judetean Arges

Raport de activitate Centrul Cultural Judetean Arges – 01.01 – 31.12.2020

Rezultatul evaluarii managementului la Muzeul Judetean Arges

Raport de activitate Muzeul Judetean Arges 01.01 - 31.12.2020

Rezultatul evaluarii managementului la Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Raport de activitate Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti 01.01. – 31.12.2020

Rezultatul evaluarii Managementului la Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti

Raport de activitate Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti

Anunt nr 5838 din 07.04.2021 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala – Directia Sinteze Strategii Proiecte cu Finantare Internationala din data de 19.04.2021

Rezultatul evaluarii managementului la Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu" Arges

Raport de activitate Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu" Arges – 01.01 – 31.12.2020

Anunt concurs nr 6072 din 12.04.2021 - Consiliul Judetean Arges organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Protectie Sociala – Serviciul Asistenta Medicala si Protectie Sociala, din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges. (format zip) (Anuntul de concurs, Atributiile postului, Bibliografie si tematica, Formular de inscriere, Model de adeverinta)

Anunt nr 6613 din 19.04.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior, din cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala – Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala din data de 19.04.2021

Anunt nr 6959 din 22.04.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Derulare Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala – Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala, din data de 19.04.2021