Ghid solicitant privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (activități de tineret, cultură)

Ghid solicitant proiecte cultura tineret

Anexa 1 - Formular de cerere de finanţare (format docx)

Anexa 2 –Grila de acordare a punctajelor

Anexa 3 - Declaraţie persoane juridice (format docx)

Anexa 4 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (format docx)

Anexa 5 - Formular pentru raportări intermediare şi finale (format docx)

Anexa 6 - Declaraţia de imparţialitate a beneficiarului (format docx)

Anexa 7 - Tipuri de cheltuieli eligibile şi neeligibile

Anexa 8 - Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare

Anexa 9 - Decontarea cheltuielilor şi documentele justificative ale diferitelor categorii de cheltuieli

Anexa 10 - Contract de finanţare nerambursabilă și anexele 1 și 2 (format docx)