Finantari Unitati de Cult - anul 2021

Anunt de participare

Ghid pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România

Anexa 1 - Cerere pentru acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult (format docx

Anexa 2 - Bugetul proiectului (format docx)

Anexa 3 – Declarație (format docx)

Anexa 4 - Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar (format docx)

Proces Verbal nr 10007 din 07.06.2021 - Proces Verbal incheiat in urma intrunirii comisiei pentru selectia si evaluarea dosarelor depuse de unitatile de cult din Judetul Arges

Anunt nr 12317 din 09.07.2021 - Anunt de atribuire in baza legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al judetului Arges alocate pentru activitati nonprofit de interes general