SC Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciului de Utilitati Publice

 Adresa: Comuna Bradu, Sat Geamăna, nr. 623

Tel.: 0248.280.358

Fax:  0248.285.029

E-mail: aepsupa@yahoo.com

Web: http://www.aepsupa.ro/  

Director: ILINESCU Liliana

S.C de Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Unitati Publice Arges , prescurtat S.C. A.E.P.S.U.P Arges, functioneaza comform HCJ nr.126/26.07.2010 sub autoritatea Consiliului Judetean Arges ca persoana juridica, fiind organizata ca S.C de Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Unitati Publice Arges de interes public judetean pe baza de gestiune si autonomie financiara potrivit prezentului regulament.

Sediul S.C de Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Unitati Publice Arges Arges este in Romania, com.Bradu, sat Geamana nr.623, jud.Arges. 

Obiectul de activitate

Art.5 Obiectul de activitate al S.C. A.E.P.S.U.P Arges consta in urmatoarele:

(1). Activitatea principala:

Sectiunea E – DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE.

Diviziunea 36. Captarea, tratarea si distributia apei.
Grupa 360. Captarea, tratarea si distributia apei.
Clasa 3600 Captarea, tratarea si distributia apei.
37. Colectarea si epurarea apelor uzate.
370. Colectarea si epurarea apelor uzate.
3700. Colectarea si epurarea apelor uzate.

(2) Activitati secundare:

Sectiunea C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE.

33. Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor.
331. Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor.
3311. Repararea articolelor fabricate din metal.
3314. Repararea echipamentelor electrice.
3317. Repararea si intretinerea altor echipamente de transport.
3319. Repararea altor echipamente.
332. Instalarea masinilor siechipamentelor industriale.
3320. Instalarea masinilor siechipamentelor industriale.

Sectiunea E – DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE.

38.Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de 
recuperare a materialelor reciclabile.
381. Colectarea deseurilor.
3811. Colectarea deseurilor nepericuloase.
382. Tratarea si eliminarea deseurilor.
3821. Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.
383. Recuperarea materialelor.
3831. Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor 
scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
3832. Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Sectiunea F - CONSTRUCTII.

41. Constructii de cladiri.
412. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale.
4120. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale.
42. Lucrari de geniu civil.
422. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare.
4221. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide.
429. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti.
4291. Constructii hidrotehnice.
4299. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti – neclasificate altundeva.
43. Lucrari speciale de constructii.
431. Lucrari de demolare si de pregatire a trenului.
4311. Lucrari de demolare a constructiilor.
4312. Lucrari de pregatire a terenului.
4313. Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii.
432. Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii.
4321. Lucrari instalatii electrice.
4322. Lucrari instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.
4329. Alte lucrari de instalatii pentru constructii.
433. Lucrari de finisare.
4333. Lucrari de pardosire si placare a peretilor.
4334. Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri.
4339. Alte lucrari de finisare.
439. Alte lucrari speciale de constructii.
4391. Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii.
4399. Alte lucrari speciale de constructii – neclasificate altundeva.

Sectiunea G – COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR.

46. Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si 
motociclete.
461. Activitati de intermediere in comertul cu ridicata.
614. Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane.
4618. Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific - neclasificate altundeva.
467. Comert cu ridicata specializat al altor produse.
4673. Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de 
constructii si echipamentelor sanitare.
4674. Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie
pentru instalatii sanitare si de incalzire.
4677. Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

Sectiunea H – TRANSPORT SI DEPOZITARE.

49. Transporturi terestre si transporturi prin conducte.
495. Transporturi prin conducte.
4950. Transporturi prin conducte.

Sectiunea J - INFORMATII SI COMUNICATII.

63. Activitati de servicii informatice.
631.Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe.
6311. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati 
conexe.
639. Alte servicii de activitati informationale.
6399. Alte servicii de activitati informationale - neclasificate altundeva.

Sectiunea M – ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE.

71. Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica.
711. Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea.
7112. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
712. Activitati de testari si analize tehnice.
7120. Activitati de testari si analize tehnice.

Sectiunea N – ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT.

77. Activitati de inchiriere si leasing.
773. Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile.
732. Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini si echipamente pentru constructii.
81. Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri.
812. Activitati de curatenie.
8121. Activitati generale de curatenie a cladirilor.
8122. Activitati specializate de curatenie.
8129. Alte activitati de curatenie.

Sectiunea S – ALTE ACTIVITATI DE SERVICII.

95. Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc.
952. Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc.
9522. Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina.
98. Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu.
982. Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820.Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii. 
COD 8411 Activitati de administratie publica generala (gestionarea patrimoniului public si privat al judetului Arges) ;
COD 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala (Activitati de protectia plantelor)
COD 4520 Activitati de intretinere si reparatii autovehicule (Activitati de intretinere si reparatii utilaje agricole)

COMPONENTA NOMINALA A MEMBRILOR IN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIULUI UTILITATI PUBLICE ARGES S.A.

STOICEA ALIN - PRESEDINTE 

CIOCNITU EDUARD - MEMBRU NEEXECUTIV

ILINESCU LILIANA - MEMBRU EXECUTIV