Desfasurarea evaluarii participantilor la cursul de formare a educatorilor

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, a susţinut colocviul de evaluare finală a educatorilor participanţi la cursul de perfecţionare a personalului educativ care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de tip rezidenţial pentru protecţ ia copilului. Desfăşurat pe data de 01.04.2016, colocviul a marcat încheierea cu succes a celor trei module de formare profesionala la care au luat parte educatorii, in cadrul proiectului „EDUC PLUS Formare permanentă şi profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecţie". În judeţul Argeş, au beneficiat de pregătire 20 de educatori din serviciile rezidenţiale din Câmpulung şi Rucăr.

Proiectul este implementat de Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în perioada mai 2015 – aprilie 2016. Proiectul este finanţat cu sprijinul Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Cursul a fost deosebit de util pentru ca a răspuns nevoii de specializare a personalului educativ din serviciile de tip rezidenţial pe problematici din ce în ce mai particularizatae şi individualizate ale copiilor care se afla în situaţii de separare de părinţii lor şi plasaţi în servicii de tip rezidenţial. Pentru a susţine copilul în procesul de integrare socială, educatorul trebuie să înţeleagă comportamentul copiilor pe care îi are în îngrijire şi să fie capabil să identifice toate resursele necesare în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă, pentru a face face faţă diverselor  situaţii presupuse de integrarea socială.

Cursul a inclus implicarea activă a educatorilor în cadrul procesului de formare, prin dezvoltarea unor metode interactive cum ar fi : jocul de rol, activităţi în grupuri mici, brainstormingul, studii de caz, etc., care să ofere posibilitatea dobândirii de noi abilităţi şi să constituie totodată prilej de dezvoltare personală a participanţilor la formare.

Totodată, important a fost şi faptul că, modulele de curs au fost interactive, bazate pe experienţa de lucru a participanților şi au generat  instrumente de lucru care au dus la creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor.

Mai multe informatii despre proiectul EDUC PLUS sunt disponibile pe site-ul www.cvr-trainer.crips.ro  .   

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă invităm să ne contactaţi pe adresa de mail: dgpdcarges@yahoo.com, persoana de contact: Adela Gogoaşe, inspector DGASPC Argeş.