Concurs de proiecte de management pentru Teatrul ,,Alexandru Davila"

Anuntul de concurs

Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului

Caiet de obiective

Anexa nr 1 - Organigrama Teatrul Al. Davila Pitesti

Anexa nr. 2 - Statul de functii Teatrul Al. Davila Pitesti

Anexa nr. 3 - ROF Teatrul Al. Davila Pitesti

Anexa nr. 4 - Buget Teatrul Al. Davila Pitesti

Cerere inscriere concurs management (format docx)