Centrul Cultural Judetean Arges

Centrul Cultural Judeţean Argeș este instituţie publică de cultură de interes județean, sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş, care furnizează servicii culturale de tipul spectacole și/ sau concerte, finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local al Județului Argeș.

Centrul Cultural Județean Argeș desfășoară proiecte și programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:

  • susţinerea iniţiativei publice şi încurajarea celei private, în vederea diversificãrii şi  dezvoltãrii artelor spectacolului;

  • afirmarea identitãţii culturale naţionale şi a identitãţilor culturale ale minoritãţilor naţionale prin artele spectacolului;

  • promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului;

  • promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale, a creaţiei populare contemporane şi a valorilor cultural-artistice locale și zonale;

  • stimularea creativităţii şi talentului;

  • dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.

CONTACT: 

Adresa: Pitesti, B.dul Nicolae Balcescu, Nr. 141, Cod postal 110287

Telefon/fax: 0248.219.080

Email: ccjarges@gmail.com

Cod fiscal: 37472258

Cont IBAN: RO41TREZ24G670304203030X,  deschis la Trezoreria Pitesti

Director: Negosanu Araxy Mihaela


Fisiere atasate

Organigrama Centrul Cultural Judetean Arges