Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente

 


Bugetul pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018

Anexa 1 - Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 - 2018 - activitate proprie si institutiile subordonate consiliului judetean

Anexa 2 - Bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 - 2018

Anexa 3 - Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 - 2018 (Formular 14)

Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 - 2018 (Formular 11)

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 - 2018 (Formular 11/01)

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 - 2018 (Formular 11/2)