Anunturi elaborare proiecte de hotarare cu caracter normativ 2014 - 2020

Hotarare privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2014

Anunt nr 56/05.01.2015

Preturi produse agricole - 2016

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Arges

Regulament pentru acordarea burselor sociale in anul scolar/universitar 2016/2017

Anunt nr 15406 din 14.11.2016

Hotarare privind preturile medii la principalele produse agricole - anul 2017

Regulament pentru acordarea burselor sociale in anul scolar/universitar 2017/2018

Anunt nr 18580 din 14.11.2017

Hotarare privind preturile medii la principalele produse agricole - anul 2018

Anunt din 01.03.2018

Ghiduri finantari nerambursabile 2018 (format zip)

Anunt nr 10978 din 11.07.2018

Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr 122 din 27.04.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2018

Anunt nr 14095 din 05.09.2018 - Proiect de hotarare privind acordarea burselor sociale in anul scolar -universitar 2018 - 2019

Anunt nr. 13649 din 10.09.2018 - Proiect de hotarare privind propunerea cuantumului tarifelor Centrului Cultural Judetean Arges si Spitalului de Pediatrie Pitesti 2018 - I

Anunt nr. 14194 din 10.09.2018 - Proiect de hotarare privind propunerea cuantumului tarifelor Centrului Cultural Judetean Arges si Spitalului de Pediatrie Pitesti 2019 - I

Anunt nr 19225 din 26.11.2018

Hotarare privind preturile medii la principalele produse agricole - anul 2019

Anunt nr 50/sj/03.04.2019

Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr 106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2019

Anunt nr 55/sj/08.04.2019

Ghiduri finantari nerambursabile 2019 (format zip)

Anunt din 06.08.2019 - Cuantumul taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica in anul fiscal 2019 de catre Spitalul de Psihiatrie "Sf Maria" Vedea

Anunt nr 137/SJ/02.09.2019 - Cuantumul taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica in anul fiscal 2019 de catre Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

Anunt nr 137/SJ/12.09.2019 – Cuantumul taxelor si tarifelor care se vor aplica in anul fiscal 2019 si in anul 2020 de catre Spitalul de Boli Cronice Calinesti

Anunt nr 137/SJ/12.09.2019 – Cuantumul taxelor si tarifelor ce se vor aplica in anul fiscal 2019 si in anul 2020 de catre Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti

Anunt nr 18313 din 08.11.2019 – Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor medii la produsele agricole din judetul Arges in vederea evaluarii arendei in anul 2020

Anunt nr 18583 din 12.11.2019 – Proiectul de hotarare privind aprobarea unor tarife ce se vor practica in anul 2020 de catre Spitalul de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Anunt nr 1 din anul 2020 – Anunt privind Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges pe anul 2020 (format zip) (Documentul Anuntului + Proiectul de buget pe anul 2020)

Anunt nr 2 din anul 2020 – Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica in anul 2020 de catre Spitalul de Pediatrie Pitesti

Anunt nr 3 din anul 2020 - Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 164/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau private a judetului Arges in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau montarii retelelor de comunicatii electronice, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice

Anunt nr 4 din anul 2020 - GHID pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judeţean Argeş, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Argeş, recunoscute în România (format zip)

Anunt nr 5 din anul 2020 - GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (activități de tineret, cultură) (format zip)

Anunt nr 6 din anul 2020 - GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al judeţului Argeş a proiectelor sportive (format zip)

Anunt nr 7 din anul 2020 - Proiectul de hotarare privind derularea Programului ,,PRO Socialˮ în cursul anului 2020

Anunt nr 8 din anul 2020 – Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr 97/24.09.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica in anul 2020

Anunt nr 9 din anul 2020 – Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor ce se vor practica in anul 2021 (format zip)

Anunt nr 10 din anul 2020 – Regulamentul privind Programul judetean de burse pentru invatamantul preuniversitar de stat (format zip)

Anunt nr 11 din anul 2020 – Ghidul pentru acordarea in anul 2020 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din judetul Arges, recunoscute in Romania (format zip)

Anunt nr 12 din anul 2020 - Propuneri privind preturile medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2021 (format zip)

Anunt nr 13 - Proiectul Programului judetean de transport persoane cu valabilitate 01.01.2022 - 31.12.2031

Proiectul programului judetean de transport persoane cu valabilitate 01.01.2022 - 31.12.2031

Procese verbale - programul judetean de transport persoane