Anunturi de selectie prealabila

Anunt de selectie pentru functia de director general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Rezultatul selectiei dosarelor pentru numirea Directorului General al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. conform procesului verbal nr. 973 din 02.03.2015

Rezultatul final pentru numirea Directorului General al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. conform procesului verbal nr. 1026 din 06.03.2015

Anunt de selectie pentru functia de: Director Economic - Comercial, Director Directia Infrastructura Rutiera si Director Directie Mecanizare si Productie Secundara al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Rezultatul selectiei dosarelor pentru numirea Directorului Economic - Comercial al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. conform procesului verbal de selectie

Rezultatul final pentru numirea Directorului Economic - Comercial si Directorului Infrastructura Rutiera al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Anunt nr. 6543 din 26.04.2016 - Anunt de selectie prealabila privind evaluarea/selectia prealabila pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Anunt nr 7543 din 16.05.2016 - Rezultatul procedurii de selectie a dosarelor depuse de candidati privind evaluarea/selectia prealabila pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Rezultatul procedurii de selectie finala a unui membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA conform Procesului verbal nr 7706 din 18.05.2016

Anunt de recrutare privind selectia membrilor in Consiliul de administratie al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A. + Anexele corespunzatoare acestui Anunt (format zip)

Scrisoare de asteptari privind Consiliul de Administratie al Societatii Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.

Anunt de recrutare privind selectia a doi membri in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. (format zip)

Anunt de selectie (inclusiv Anexele) privind recrutarea si selectia pentru 1 post de membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. (format zip)

Anunt de selectie (inclusiv Anexele), avand ca scop selectia membrilor in Consiliul de administratie al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. (format zip)

Anunt de recrutare (inclusiv Anexele) din 07.09.2018 privind selectia membrilor in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. (format zip)

Anunţ de recrutare privind selecţia a 1 (unu) membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. (format zip) (Anuntul de concurs, Anexele corespunzatoare concursului in format docx)