Anunturi - anul 2020

Anunt nr 1202 din 03.04.2020 – Primaria comunei Vulturesti organizeaza concurs de recrutare in data de 06.05.2020, ora 10:00 – proba scrisa, pentru ocuparea functiei publice de conducere specific de secretar general al unitatii administrativ – teritoriale comuna Vulturesti, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vulturesti