Hotarari de consiliu, anul 2021

Hotararea nr 1 din 08.01.2021

Hotararea nr 2 din 08.01.2021

Hotararea nr 3 din 29.01.2021

Hotararea nr 4 din 29.01.2021

Hotararea nr 5 din 24.02.2021

Hotararea nr 6 din 24.02.2021

Hotararea nr 7 din 17.03.2021

Hotararea nr 8 din 17.03.2021

Hotararea nr 9 din 17.03.2021

Hotararea nr 10 din 19.04.2021

Hotararea nr 11 din 12.05.2021

Hotararea nr 12 din 12.05.2021

Hotararea nr 13 din 12.05.2021

Hotararea nr 14 din 12.05.2021

Hotararea nr 15 din 12.05.2021

Hotararea nr 16 din 22.06.2021

Hotararea nr 17 din 22.06.2021

Hotararea nr 18 din 22.06.2021

Hotararea nr 19 din 29.07.2021

Hotararea nr 20 din 31.08.2021

Hotararea nr 21 din 31.08.2021