Hotarari de consiliu - anul 2020

Hotararea nr 13 din 30.04.2020

Hotararea nr 14 din 30.04.2020

Hotararea nr 15 din 30.04.2020

Hotarare nr 1 din 09.01.2020

Hotarare nr 2 din 09.01.2020

Hotarare nr 3 din 31.01.2020

Hotarare nr 4 din 31.01.2020

Hotarare nr 5 din 31.01.2020

Hotarare nr 6 din 31.01.2020

Hotarare nr 7 din 31.01.2020

Hotarare nr 8 din 19.02.2020

Hotarare nr 9 din 19.02.2020

Hotararea nr 10 din 27.03.2020

Hotararea nr 11 din 27.03.2020

Hotararea nr 12 din 27.03.2020