Anunturi - anul 2017

Lista functiilor din UAT comuna Malureni care intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 30 septembrie 2017

Anunt nr 8285 din 05.10.2017 – Anunt pentru organizarea examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara pentru postul de referent cultura din cadrul Compartimentului Gospodarire Comunala si Activitate Culturala

Anunt nr 8537 din 13.10.2017 – Anunt – organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici de nivel inferior care au absolvit studii superioare

Anunt nr 9846 din 14.11.2017 – Primaria comunei Malureni, judetul Arges organizeaza examen in vederea promovarii in grad profesional superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul institutiei, in urmatoarele conditii: - 1 post de inspector – din grad professional principal in inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Economic, Gestionare Impozite (format zip)

Proces Verbal nr 10.088 din 20.11.2017 privind selectia dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru oucparea functiei publice vacante de inspector, clasa I grad profesional asistent

Centralizator nr 10374 din 29.11.2017 - centralizator nominal al rezultatelor examenului sustinut pentru recrutarea in functia publica de Inspector, Clasa I, grad profesional asistent in cadrul Primariei Comunei Malureni, judet Arges, 27.11.2017 si 29.11.2017

Rezultat nr 10387 din 29.11.2017 - rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Administratie Publica si Juridic

Proces Verbal nr 10748 din 11.12.2017

Anunt nr 11069 din 22.12.2017 – Primaria comunei Malureni, judetul Arges organizeaza examen in vederea promovarii in grad profesional superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul institutiei, in urmatoarele conditii: - un post de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Administratie Publica si Juridic in inspector, clasa I, grad professional superior in cadrul Compartimentului Administratie Publica si Juridic (format zip)