Hotarari de consiliu - anul 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 01 din 08 ianuarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 02 din 08 ianuarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 03 din 30 ianuarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 04 din 30 ianuarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 05 din 30 ianuarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 06 din 30 ianuarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 07 din 30 ianuarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 08 din 30 ianuarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 09 din 18 februarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 10 din 18 februarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 11 din 18 februarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 13 din 18 februarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 14 din 28 februarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 15 din 28 februarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 16 din 28 februarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 17 din 28 februarie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 18 din 18 martie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 19 din 18 martie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 20 din 31 martie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 21 din 31 martie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 22 din 22 mai 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 23 din 22 mai 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 24 din 22 mai 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 26 din 23 iunie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 27 din 8 iulie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 28 din 8 iulie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 29 din 8 iulie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 30 din 8 iulie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 32 din 20 august 2020Consiliul Local Cotmeana, HCL 1 din 3 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 2 din 3 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 3 din 3 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 4 din 3 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 5 din 16 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 6 din 16 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 7 din 16 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 8 din 16 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 9 din 16 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 10 din 16 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 11 din 16 noiembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 12 din 10 decembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 13 din 10 decembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 14 din 10 decembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 15 din 10 decembrie 2020

Consiliul Local Cotmeana, HCL 16 din 22 decembrie 2020