HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2018

Hotarare nr 1 din 31.01.2018 – privind aprobarea retelei scoalare de pe raza comunei Baiculesti, in anul scoalar 2018 – 2019

Hotarare nr 2 din 31.01.2018 – privind aprobarea achizitionarii serviciului juridic de consultanta, asistenta si reprezentare

Hotarare nr 3 din 14.02.2018 – privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Hotarare nr 4 din 14.02.2018 – privind numarul posturilor de asistenti personali

Hotarare nr 5 din 14.02.2018 – privind aprobarea bugetului local 2018

Hotarare nr 6 din 14.02.2018 – privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Voica Costel

Hotarare nr 7 din 14.02.2018 – privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Iancu Dragos Marian

Hotarare nr 8 din 28.02.2018 – privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 2017

Hotarare nr 9 din 28.02.2018 – privind executarea lucrarilor la Proiectul "Modernizare D.C. 213, Comuna Baiculesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 10 din 28.02.2018 – privind executia lucrarilor "Construire grupuri sanitare in scolile Baiculesti si Valea Brazilor din comuna Baiculesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 11 din 28.02.2018 – privind proiectare si executie "Modernizare drum comunal DC 209 in Comuna Baiculesti, satul Valea lui Enache Judetul Arges"

Hotarare nr 12 din 28.02.2018 – privind proiectarea si executia pentru investitia "Prima infiintare system centralizat de canalizare in satele: Manicesti, Stejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni, Comuna Baiculesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 13 din 28.02.2018 – privind proiectare si executie "Construire pod Tutana – Fundul Vaii, punctul Neacsa"

Hotarare nr 14 din 28.03.2018 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 15 din 28.03.2018 – privind amenajarea locurilor de joaca la Gradinita Tutana si Scoala Gimnaziala Baiculesti din Comuna Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr 16 din 28.03.2018 – privind proiectare si executie "Reabilitare dispensar uman in Comuna Baiculesti, satul Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr 17 din 28.03.2018 – privind proiectare si executie "Extindere retea apa in satul Zigoneni, str. Tufeni, Comuna Baiculesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 18 din 28.03.2018 – privind intocmire cadastru la dumurile locale, drumurile comunale, scolile si dispensarul uman situate in, Comuna Baiculesti, Judetul Arges

Hotarare nr 19 din 28.03.2018 – privind schimbarea locatiei statiei de epurare pentru investitia "Prima infiintare sistem centralizat de canalizare in satele: Manicesti, Stejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni, Comuna Baiculesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 20 din 28.03.2018 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Radu Marian

Hotarare nr 21 din 28.03.2018 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cimpoca Dionisie

Hotarare nr 22 din 11.04.2018 – privind completarea Hotararii nr 47 din 16.10.2017 privind implementarea proiectului "Construire teren de sport in satul Tutana, comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotararea nr 23 din 25.04.2018 – privind marcarea de material lemnos din padurea comunala

Hotararea nr 24 din 25.04.2018 – aprobare criterii cumparare material lemnos din padurea comunala

Hotararea nr 25 din 25.04.2018 – privind stabilirea pretului de vanzare al materialului lemnos din padurea comunala si islaz

Hotararea nr 26 din 25.04.2018 – privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Hotararea nr 27 din 25.04.2018 – privind rectificarea bugetului local 2018

Hotararea nr 28 din 25.04.2018 – privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe trimestrul I / 2018

Hotararea nr 29 din 30.05.2018 – privind aprobarea intocmirii PUZ pe terenul situat in intravilanul si extravilanul satului Manicasi, unde urmeaza sa construiasca statia de epurare

Hotararea nr 30 din 30.05.2018 – privind stabilirea zilei comunei Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr 31 din 27.06.2018 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 32 din 27.06.2018 – privind incheierea contractului de comodat intre Primaria Baiculesti si Distributie Energie Oltenia S.A.

Hotarare nr 33 din 12.07.2018 – privind plata lucrarilor de intocmire cadastru domeniu public: drumuri locale, drumuri comunale, scoli, dispensar uman si islazuri comunale situate in comuna Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr 34 din 12.07.2018 – privind aprobarea pretului de inchiriere metru patrat teren apartinand comunei Baiculesti pentru solicitarile facute de SC OMV PETROM SA

Hotarare nr 35 din 29.08.2018 – privind aprobarea Programului activitatilor ce se vor desfasura pe data de 9 septembrie 2018 - Editia a VII - a a "Zilei Comunei Baiculesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 36 din 29.08.2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si ai cofinantarii pentru investitia "Prima infiintare sistem centralizat de canalizare in satele: Manicesti, STejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni, Comuna Baiculesti, Judetul Arges

Hotarare nr 37 din 29.08.2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii " Construire teren de sport in satul Tutana, comuna Baiculesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 38 din 29.08.2018 – privind modificarea Hotararii CL nr 7 din 20.08.2012

Hotarare nr 39 din 24.09.2018 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 40 din 24.09.2018 – privind rectificarea bugetului local 2018

Hotarare nr 41 din 24.10.2018 - privind rectificarea bugetului local 2018

Hotarare nr 42 din 31.10.2018 – privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al comunei Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr 43 din 08.11.2018 – privind taxa speciala pentru utilaje

Hotarare nr 44 din 28.11.2018 – Hotarare privind impozitele si taxele locale pe anul 2019

Hotarare nr 45 din 28.11.2018 – Hotarare privind insusirea listei cu debitorii declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri urmaribile si care vor fi trecuti intr-o evidenta separata

Hotarare nr 46 din 28.11.2018 – Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la investitia "Infiintare sistem de distributie gaze natural in satul Zigoneni, comuna Baiculesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 47 din 28.11.2018 – Hotarare privind aprobare incheiere act additional contract paza padure

Hotarare nr 48 din 04.12.2018 – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 49 din 04.12.2018 – Hotarare privind rectificarea bugetului local 2018

Hotarare nr 50 din 19.12.2018 – privind rectificarea bugetului local 2018

Hotarare nr 51 din 19.12.2018 – privind modalitatea de executare a pazei bunurilor publice si ale cetatenilor

Hotarare nr 52 din 19.12.2018 – privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local prevazut de Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotarare nr 53 din 19.12.2018 – privind aprobarea PT + DE la investitia "Modernizare drum communal DC 209 in Comuna Baiculesti, satul Valea lui Enache judetul Arges"

Hotarare nr 54 din 19.12.2018 – privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici persoane fizice, pentru anul 2019