Serviciul de evaluare complexa a persoanei adulte cu handicap

 

Date de contact

Adresa: Calea Drăgăşani nr.8,Piteşti
Tel/fax: 0248 271131, interior 46.
Adresa e-mail: dgpdcarges@yahoo.com

 

Domeniul de competenţă

 • evaluare complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap/orientării profesionale/ acordării  măsurii de protecţie;

Categorii de beneficiari

 • persoanele adulte care solicită încadrarea în grad şi tip de handicap ;

Servicii sociale oferite

Serviciul evaluare complexă persoane adulte cu handicap  este înfiinţat în temeiul art. 88 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată şi exercită urmatoarele atribuţii, conform art. 50 din H.G. nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 şi în conformitate cu ORDINUL nr.2.298/2012 privind aprobarea procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap:

 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului , la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană  evaluată;
 • recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 • recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 • asigură realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea D.G.A.S.P.C. sau a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege,

Etapele soluţionării 

1. DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANEI ADULTE:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI ŞI STABILIREA DATEI PROGRAMĂRII LA EVALUAREA COMPLEXĂ MEDICO-PSIHO-VOCAŢIONALĂ:
Dosarele se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,Pitesti, situat în Calea Drăgăşani nr.8, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, parter camera 11,  program: Luni, Marţi, Miercuri şi Joi între orele 8.00 si 16.30 şi Vineri între orele 8.00 si 14.00.

Cererea şi actele doveditoare pot fi  depuse  spre înregistrare de către persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al carui membru este persoana cu handicap. 

Cererile sunt înregistrate  în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap,. 

Stabilirea datei programării la evaluarea medico-psiho-vocaţională realizată de specialiştii Serviciului Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de către un angajat al serviciului într-un  registru de programari, atunci când se depune dosarul.

I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR  PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE  HANDICAP

 • DOSAR CU ŞINĂ
 • ACT DE IDENTITATE - original şi copie xerox;
  În funcţie de statutul socio-profesional:
 • ADEVERINŢĂ DE SALARIAT - pentru    salariaţi - în original;
  sau
 • DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox;
  sau
 • DOCUMENTE  MEDICALE necesare  evaluării  complexe realizată în conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000:
 • SCRISOARE MEDICALĂ - TIP, completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidenţă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată -în original; (anexă)
 • SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi - după caz - data debutului bolii - în original;
 • ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE   MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) - după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

INVESTIGAŢII MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII

I. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (AVC)

 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog cu precizarea modalității / posibilității de deplasare și  FMS (scala de gradare a forței musculare) – în original;
 • interpretare investigații imagistice: CT, RMN, etc.;
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

II.ORTOPEDIE

 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist ortoped / chirurg – în original;
 • interpretare investigații imagistice: radiografie, CT, RMN, etc.;
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

III. RETARD MENTAL

 • examen psihiatric – origina;l
 • examen psihologic cu specificarea IQ (coeficientul de inteligență) și scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) – original.

IV. DEMENŢE (Alzheimer, Mixtă, Presenilă, Pick, etc.)

 • examen psihiatrie și examen neurologic sau geriatric - în funcţie de specialistul la care se află bolnavul în evidenţă - original;
 • evaluare psihologică cu precizare scor MMSE (mini test pentru examinarea stării mentale) și scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) – original;
 • interpretare computer tomograf - cerebral - copie xerox.

V. TULBURĂRI DE PERSONALITATE

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • examen psihologic – scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) - original.

VI. BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE ŞI ALTE PSIHOZE MAJORE)

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii:
 • examen psihologic - scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării original ) - original.

VII. AFECTAREA FUNCŢIILOR VEDERII

 • 2 examene  oftalmologie (cu specificarea diagnosticului şi a acuităţii vizuale pentru ambii ochi) - original.

VIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR AUZULUI

 • examen O.R.L. şi audiogramă interpretată (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) - original.

IX. AFECTAREA FUNCŢIEI FONATORII ( VOCE)

 • examen O.R.L. sau examen neurologic sau examen oncologic - după caz, în funcţie de afecţiunea medicală - original.

X. AFECTAREA FUNCŢIILOR INIMII

 • examen cardiologie sau chirurgie cardiovasculară (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) - original -

XI. ARTERIOPATII

 • examen medicină internă sau cardiologie sau diabetologie în funcţie de cauza afecţiunii – original
 • oscilometrie  cu stadializare Leriche-Fontaine, in cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original
 • în cazul amputaţiilor prin arteriopatii, se solicită examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea stării bontului de amputaţie şi a oportunităţii protezării ) - original

XII. BOLI DE SÂNGE

 • examen hematologie şi/sau oncologie şi/sau medicină internă în funcţie de afecţiunea medicală - original
 • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale - copii xerox

XIII. AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID

 • examen hematologie sau oncologie, după caz - original
 • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale - copii xerox.

XIV.AFECTAREA FUNCŢIILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI

 • examen hematologie - original
 • examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecţiunii medicale copii xerox.

XV. HIV - SIDA

 • examen boli infecţioase cu confirmarea de către laborator a infecţiei HIV şi cu specificarea stadiului clinico - imunologic - original.

XVI. BOLI RESPIRATORII

 • examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicină internă cu specificarea debutului bolii - original.
 • radioscopie pulmonară
 • spirometrie cu interpretare de la medicul specialist - original.

XVII. DIABET ZAHARAT

 • examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I - juvenil sau al adultului tânăr se va preciza debutul bolii) - original.
 • examen oftalmologic - original.
 • examen neurologic - original.
 • examen nefrologic (numai pentru complicaţii renale) - original.
 • oscilometrie  cu stadializare Leriche-Fontaine, in cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original.
 • analize medicale: glicemie, glicozurie, uree şi creatinină, serice - în copie xerox.

XVIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR HEPATICE

 • examen medicină internă sau gastroenterologie sau boli infecţioase, în funcţie de medicul specialist la care bolnavul se află în evidenţă - (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) - original
 • investigaţii paraclinice specifice (analize de sânge, echografie abdominală) - în copie xerox
 • pentru tumori maligne hepatice se solicită examen oncologic - original

XIX. AFECTAREA FUNCŢIILOR ENDOCRINE - HIPOFUNCŢIE

 • examen endocrinologie - original
 • examene de la alte specialităţi medicale - în funcţie de complicaţiile specifice bolii - original
 • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, echografie, E.K.G.şi altele în funcţie de glanda afectată) - în copie xerox.

XX. BOLI RENALE

 • examen nefrologie sau urologie - original
 • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, examen sumar de urină) - în copie xerox.

XXI. TUMORI MALIGNE

 • examen oncologie cu specificare de diagnostic, stadiu, operat/neoperat, tratament specific pre/postoperator şi actual, existenţa sau nu a recidivelor locale sau la distanţă, cu sau fără metastaze, cu complicaţii definitive - original
 • examene paraclinice (histopatologic, scintigrafie, examen radiologic sau computer tomograf - după caz) - în copie xerox.

XXII. BOLI DE COLAGEN

 • examen medicină internă sau reumatologie (şi/sau dermatologie - după caz), cu specificare de diagnostic, stadiu şi deficit funcţional - original.
 • investigaţii serologice specifice - în copie xerox.

XXIII. DEFORMĂRI ALE COLOANEI VERTEBRALE

 • examen medicină internă sau reumatologie cu interpretare radiologică original;
 • examen neurologic - original;
 • radiografie coloană vertebrală - interpretare;
 • spirometrie - în copie xerox.

XXIV. AFECŢIUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE

 • examen ortopedie sau reumatologie sau medicină internă, cu specificarea debutului bolii şi a gradului de deficienţă funcţională - original

XXV. AFECŢIUNI NEUROLOGICE

 • examen neurologie cu specificarea debutului bolii şi a gradului de deficienţă funcţională - original;
 • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii - original
 • investigaţii paraclinice - interpretare (C.T., radiografii, E.E.G., E.M.G şi altele - după caz) - copii xerox.

XXVI. EPILEPSIA

 • examen neurologic cu precizarea diagnosticului, a datei debutului bolii, a tipului de criză şi a frecvenţei crizelor sub tratament, cu confirmare E.E.G. - original.
 • examen psihiatric în cazul tulburărilor psihice asociate - original.

XXVII. DERMATOLOGIE

 • examen dermatologie - original
 • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii - original.

Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate, parafate, semnate de către medic şi să aibă ştampila unităţii spitaliceşti emitente.

II. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN  GRAD  DE   HANDICAP  ÎN  SCOPUL  PENSIONĂRII ANTICIPATE  ÎN  CONFORMITATE  CU PREVEDERILE   ART.58 AL LEGII NR.263/2010  PRIVIND  SISTEMUL  UNITAR  DE  PENSII  PUBLICE

 • DOSAR CU ŞINĂ
 • ACT DE IDENTITATE  - original şi copie xerox;
  În funcţie de statutul socio-profesional:
 • ADEVERINŢĂ DE SALARIAT - pentru    salariaţi - în original;
  sau
 • DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari de invaliditate - în copie xerox;
  sau
 • COPIE XEROX CARTE DE MUNCĂ;
 • SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente precum şi cu DATA DEBUTULUI BOLII - în original; însoţite de un act medical vechi sau extras din fişa de consultaţii din care să reiasă că afecţiunea este preexistentă calităţii de asigurat, data luării în evidenţă, examenul medical la angajare, situate însă anterior angajării;
 • ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) - după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

1.2. EVALUAREA COMPLEXĂ A  PERSOANEI ADULTE:

Evaluarea complexă a persoanei adulte care/sau pentru care se solicită eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie, se realizează în cadrul serviciului de către  urmatorii specialişti :

 • ASISTENT SOCIAL:
  Efectuează investigaţii în mediul familial în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieste persoana adultă ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie.
 • MEDIC:
  Efectuează evaluarea medicală a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie.
 • PSIHOLOG:
  Efectuează evaluarea psihologică a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie.

1.3. ÎNAINTAREA DOSARULUI CĂTRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP:

În urma evaluării complexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap înaintează dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesională/măsură de protecţie, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeş, care adoptă decizia finală privind  încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsura de protecţie.

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeş desfăşoară activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap  şi eliberează:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Certificat de orientare profesională;
 • Program individual de reabilitare şi integrare socială;
 • Decizie acordare măsură de protecţie;

Reevaluare

Solicitantul revine pentru obţinerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de data expirării certificatului anterior sau în cazul modificării stării de sănătate.

LEGISLAŢIE: