Protectia datelor cu caracter personal

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Date despre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării accesului în sediul Consiliului Judeţean Argeş

Regulament U.E. privind protectia datelor cu caracter personalFormulare

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului de interventie (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului de portabilitate (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului de restrictionare (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului de stergere a datelor (format doc)